Stanovisko KOA k příchodu F AIR – Karlovarská občanská alternativa

Stanovisko KOA k příchodu F AIR

Jsme pro rozvoj karlovarského letiště, ten však nemůže být násobně převážen riziky s provozem školy spojenými. Preferujme zaměřit se na setrvalou snahu získat do Karlových Varů nové letecké linky. V té souvislosti také podporujeme záměr letiště primárně na rozšíření, následně také prodloužení vzletové a přistávací dráhy.

Mnohanásobné zvýšení počtu pohybů letadel letecké školy s sebou bezesporu hlukovou zátěž přinese a bude znát také v blízkém lázeňském území Karlových Varů. Proto se také proti záměru ostře vymezila lázeňská odborná veřejnost – Asociace hotelů a restaurací. Platné usnesení Zastupitelstva města také pověřilo vedení Karlových Varů k jednání s Krajem o ustoupení záměru letecké školy.

Z našeho pohledu by mělo být respektováno usnesení zastupitelstva města a měly by také být zodpovězeny následující otázky:
  1. Jak bude Kraj nadále postupovat v této věci, zda doporučí nebo nedoporučí jednateli letiště uzavření smlouvy se školou F-Air, případně to nechá pouze na jeho rozhodnutí?
  2. Jak bude vypořádáno nesouhlasné stanovisko Karlových Varů podložené platným usnesením Zastupitelstva města? (Hejtmanka veřejně prohlásila, že bez souhlasu města a obcí záměr nepřipustí)
  3. Jak bude vypořádáno nesouhlasné stanovisko hoteliérů a lázeňských zařízení?