Komentář k odvolání ředitelky Infocentra – Karlovarská občanská alternativa

Komentář k odvolání ředitelky Infocentra

Správní rada Infocentra města Karlovy Vary odvolala dosavadní ředitelku Jitku Ettler Štěpánkovou. Ta po téměř osmi letech ve funkci končí.

Jitka Štěpánková vzešla z otevřeného výběrového řízení jako jednoznačný vítěz – zkušený profesionál působící v oblasti cestovního ruchu řadu let. Během 8 let se jí podařilo z Infocentra udělat efektivně fungující instituci, která se stará jak o kompletní marketing města navenek, tak o hosty a návštěvníky, kteří do Karlových Varů přijedou. Velmi aktivně pracovala na získávání externích finančních zdrojů, zejména od Czech Tourismu, soukromých partnerů, Karlovarského kraje. Je spoluautorkou myšlenky pořádat ve Varech Festival světla, který každoročně do města přiláká desítky tisíc lidí.

Podařilo se jí stabilizovat umístění poboček na atraktivních místech – Lázeňské a T. G. Masaryka, přičemž kontinuálně rostly počty návštěvníků poboček i výnosy z jejich činnosti. Činnost a aktivity Infocentra jsou dnes vysoce ceněny jak v odborných kruzích, tak ze strany hotelových a lázeňských společností, které mají v Infocentru spolehlivého a kompetentního partnera. Výčet ocenění, které Infocentrum nasbíralo posledních letech je velmi dlouhý – za kampaně, web, aplikace, produkty, posledním je Velká cena cestovního ruchu za projekt Region Card z listopadu loňského roku.

Takto nikdy v minulosti Infocentrum nefungovalo, finanční prostředky investované do marketingu se mnohonásobně vracejí v rostoucí návštěvnosti a v útratách hostů do lokální ekonomiky. Současné vedení se rozhodlo tuto dlouhodobě výbornou práci potrestat a bez důvodu ředitelku Jitku Štěpánkovou odvolat. Je to další z již řady nedávných kroků, které boří práci mnoha lidí a přímo poškozují město Karlovy Vary v současnosti i do budoucna. Je to další velmi nezodpovědné, nekompetentní a nebojím se slova trestuhodné rozhodnutí. Odvolávám se na svá slova z jednání Zastupitelstva, kdy jsem upozorňoval, že nikdo vedení města nedal mandát dusit a poškozovat toto město.

Petr Kulhánek

 

Vybrané úspěchy Infocentra pod vedením Jitky Štěpánkové

2018/19
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění Velké ceny cestovního ruchu 2018/2019 za projekt turistické karty Karlovy VARY REGION CARD.
 • Certifikát kvality služeb – pobočka UVA splňuje požadavky na udělení certifikátu pro stupeň I. Českého systému kvality služeb
2016/17
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění Velké ceny cestovního ruchu 2016/2017 k kategorii Nejlepší jednotná kampaň.
2014/15
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění Nejlepší elektronická komunikace 2014/2015 za nejlepší turistický portál.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo na festivalu TOURMAP ocenění v kategorii mapy a atlasy s turistickým obsahem.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění v kategorii Promo spot do 15 minut na Tour Region Filmu.
 • 2015

2013/14
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění Velké ceny cestovního ruchu 2013/2014 za nejlepší turistický portál.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. se těsně umístilo na 2. místě v soutěži nejlepších webů WEB TOP 100 (2013) v kategorii cestovní ruch.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění Velké ceny cestovního ruchu 2013/2014 za nejlepší turistický portál.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění za web www.karlovyvary.cz na festivalu Tourfilm 2013.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. je členem Asociace turistických informačních center České republiky. Nově dosáhlo na klasifikaci třídy A u obou provozoven.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. bylo opakovaně oceněno jako nejlepší infocentrum v kraji.
 • Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. získalo ocenění v kategorii Synergie tiskových materiálů a elektronických médií za turistický portál www.karlovyvary.cz na přehlídce propagačních materiálů Tourpropag 2013.