Odpor proti pilotní škole ustupuje i sílí – Karlovarská občanská alternativa

Odpor proti pilotní škole ustupuje i sílí

Postoje představitelů přilehlých obcí proti zřízení pilotní letecké školy na mezinárodním karlovarském letišti v Olšových Vratech postupem času zčásti polevují.

Důvodem jsou připravované smluvní záruky s hrozbami sankcí při jejich porušení, které soukromý provozovatel pilotní školy F Air nabízí. Týkají se například omezení počtu zkušebních letů, letových směrů nad obydlenými částmi v okolí letiště a letů o svátcích, víkendech a v noci.

V rétorice proti škole naopak přitvrdil Spolek přátel Olšových Vrat a přidali se i hoteliéři. Defi nitivní rozhodnutí musí ale provést představitelé Karlovarského kraje, vlastník letiště.

„Zúčastnil jsem se zasedání krajské pobočky Asociace hotelů a restaurací, kde byli i zástupci kraje. Musím předat informaci, že víceméně stanovisko zástupců ekonomické aktivity, která je pro Karlovy Vary prioritní, bylo velmi negativní a velmi kritické,“ uvedl karlovarský městský zastupitel Jiří Neumann (KOA), podle kterého by měl být názor hoteliérů brán v potaz jako jeden ze zásadních. Karlovarské zastupitelstvo již dříve hlasovalo proti škole.

Zmiňovaný spolek se v prohlášení pustil do záměru zostra. Například za nehoráznost a možné porušení služebního zákona označil účast zástupců ministerstva dopravy (MD) na prezentační akci pilotní školy na karlovarském letišti. Podle mluvčí MD Lenky Rezkové ale nešlo o cílenou podporu zájmů soukromého subjektu, ale stejně jako v případě zástupců Úřadu pro civilní letectví nebo Řízení letového provozu se jednalo o účast za účelem podání vyvrácení či potvrzení případných otázek týkajících se možnosti regulace provozu na letišti.

Náměstek karlovarské hejtmanky Martin Hurajčík (ANO) potvrdil, že firma F Air prezentovala v prostorách letiště svůj záměr bez toho, aby za to platila nájemné. Vysvětlil to tím, že F Air je partnerem letiště v jeho projektu. Spolek se nespokojil s vysvětlením, že na veřejném letišti nelze omezovat přistání, tedy ani cvičných letadel F Airu. „Základním omezením je fakt, zda na letišti základna bude nebo ne,“ namítá spolek, který nevnímá zcela pozitivně ani přislíbený rozsah omezení cvičných letů. Dalších osm námitek spolku poukazuje na negativní vlivy realizace záměru na okolí, zvýšení zátěže na životní prostředí a pochybný ekonomický přínos.

Okolní obce si pochvalují zlepšení komunikace o záměru. Například v Pile zastupitelé konstatovali, že se projekt nedotýká zájmů obce. Na prohlášení z konce minulého roku, v kterém stojí proti zřízení školy, trvají ve Stružné. V Kolové si myslí, že zátěž bude akceptovatelná při dodržování předložených dohod.

„Na těch zastupitelstvo trvá,“ uvedl starosta Kolové Jakub Jiskra (nez.). S podmínkou, že bude mít obec vliv na redukci a omezení provozu, jsou pro školu v Březové u Karlových Varů. Andělská Hora doufá, že se podaří prosadit alespoň částečná omezení provozu pilotní školy. „Více nás trápí akrobaté, kteří létají na domy,“ uvedla starostka Andělské Hory Miloslava Křimská (nez.). Připravená omezení se ale mají podle Hurajčíka týkat i akrobatů.

V rétorice proti škole naopak přitvrdil Spolek přátel Olšových Vrat a přidali se i hoteliéři.

Právo, 6.2.2019
Autor: Rudolf Voleman