Obavy z letecké školy na karlovarském letišti přetrvávají i po posledním jednání zastupitelstva – Karlovarská občanská alternativa

Obavy z letecké školy na karlovarském letišti přetrvávají i po posledním jednání zastupitelstva

Dáme řeč
Dáme řeč
Obavy z letecké školy na karlovarském letišti přetrvávají i po posledním jednání zastupitelstva
/
MUDr. Pavel Bouška (Karlovaráci) na zastupitelstvu 11.12. navrhl, aby město majetkově vstoupilo do krajského letiště a mělo tak větší šanci o jeho budoucnosti respektive provozu na něm spolurozhodovat. Navrhl, že by Karlovaráci částečně ustoupili z programového prohlášení v plánovaném bodě „MHD zdarma“ za cenu toho, že by část peněz šla na provoz letiště.

Řekl, že všechny prezentace kraje a školy F Air ho přesvědčily o tom, že tato škola do Varů prostě nepatří. Pokud se krajský úřad rozhodne podpořit vznik základny letecké školy na letišti v Karlových Varech, bude to ku škodě lázeňskému městu. „Stojíme před rozhodnutím, zda chceme leteckou školu, nebo zachovat lázně,“ dodal Bouška.

Zdůraznil, že jeden z největších problémů je právě zvýšené hlukové pozadí (průměrná hodnota úrovně hluku v časovém intervalu delším než nula, tedy ne pouze v daném okamžiku). A zmínil i školku, která sídlí 200 metrů od přistávací plochy. „Umíte si představit, že ty děti budou vystaveny hlukovému pozadí, které bude kontinuálně kmitat kolem 65 dB, včetně spánku?“ zeptal se na závěr.

MUDr. Pavel Bouška: „200 metrů od přistávací plochy sídlí školka…“

Zdeňku Batíkovou (ANO) nebo Věru Bartůňkovou (KSČM) to ale nepřesvědčilo. Ta dokonce trvdila, že se na hluk dá zvyknout. „Nechci si na nic zvykat,“ oponoval ji Jiří Klsák (KOA). „A proč? Vždyť není důvod. To je jako bych řekl pusťmě autobusy do lázeňského centra Karlových Varů, taky si na ně zvykneme,“ dodal.

Jiří Neumann (KOA) zdůraznil, že karlovarské letiště vzniklo jako letiště pro usnadnění přístupu lázeňské klientely do Karlových Varů a že srovnávat letiště s provozem aut a dopravy je scestné. „Víte, že lázeňská čtvrť má v otázkách dopravy poměrně přísné restrikce a přitom je svou lokalitou mimořádně blízká letišti,“ uvedl.

RNDr. Jiří Neumann: „Karlovarské letiště bylo koncipováno jako letiště pro usnadnění přístupu lázeňské klientely do Karlových Varů.“

Petr Kulhánek (KOA) připomněl dlouhodobou snahu města získat nové komerční linky. „Jedna frekvence komerčního letu do Karlových Varů je v ročním provozním výsledku zhruba plus milion korun,“ uvedl. „Snažme se raději o to, abychom získali jednu novou linku.“ Zde je třeba rozlišovat mezi linkou a frekvencí: jedna linka, pokud létá jednou týdně, má jednu frekvenci, ale létá-li třikrát týdně, tak má již frekvence tři. A to jsou 3 miliony do rozpočtu letiště. „Pojďme koncentrovat úsilí na získání nových linek, než na umístění této školy do Karlových Varů,“ uzavřel Kulhánek.

Petr Kulhánek: „Pojďme se koncentrovat na získání nových linek do Karlových Varů.“


Výsledek hlasování o návrhu MUDr. Boušky „Zastupitelstvo města pověřilo primátorku města jednat s Karlovarským krajem o možnosti majetkového vstupu do korporace Letiště Karlovy Vary s.r.o.“:


Město nemá v připravovaném rozpočtu alokovány prostředky na projekt „MHD zdarma“

To, co bylo řečeno panem Bouškou, že by se peníze, které se ušetří na MHD zdarma, použily na vstup do letiště nebo částečné uhrazení jeho provozná ztráty, je podle Petra Kulhánka čistá fikce. „Vy zatím ty prostředky na MHD zdarma pro další skupiny obyvatel alokovány nemáte, tudíž je ani nemáte z čeho ušetřit.“

Paní primátorka se zde podivila nad tím, odkud tyto informace má; o rozpočtu prý jednali včera večer a neví, má-li to chápat tak, že z magistrátu unikají informace. Upřesnila, že v dané chvíli řeší problém rázu právního, aby nedocházelo k diskriminaci jedné skupiny lidí, a deklarovala, že spuštění MHD zdrama pro další skupiny lidí (vše zdarma) je plánováno od 1. července 2019.

„Celkový příspěvek města, respektive úhrada prokazatelné ztráty pro DPKV, bude 92 milionů korun. To je číslo, které vy dáváte do rozpočtu a já tedy opakuji, že v jeho návrhu nemáte alokovány prostředky, které by řešily další skupiny obyvatel, které by měly jezdit MHD zdarma.“
Petr Kulhánek

„Paní primátorko, neutíkají vám informace z úřadu, kdybych si o ně – jako člen finančního výboru – řekl na Odbor financí a ekonomiky, tak mi je s velkou pravděpodobností dají,“ ujistil ji Petr Kulhánek a pokračoval: „Nicméně v tomto případě jsem to dělat nemusel, vycházel jsem z materiálu, který jste rozesílali včera jako podklad na jednáni mimořádné rady. Dodatek číslo 3 pro dopravní podnik, zde je jasně konstatováno, že dochází ke 4,5 milionovému navýšení a že celkový příspěvek města, respektive úhrada prokazatelné ztráty pro DPKV, bude 92 milionů korun. To je číslo, které vy dáváte do rozpočtu, to asi není nic tajného, a já tedy opakuji, že v návrhu rozpočtu nemáte alokovány prostředky, které by řešily další skupiny obyvatel, které by měly jezdit MHD zdarma.“

Autor: Petr Slezák