Karlovy Vary čeká rozpočtové provizorium – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary čeká rozpočtové provizorium

Jedním z bodů programu, které mělo na programu Zastupitelstvo města Karlovy Vary 13. listopadu, byla i změna termínu jeho prosincového jednání z 18. na 11. prosince. Zdánlivě banální bod však s sebou nesl i možnou komplikaci do budoucna.

Petr Kulhánek začal svůj diskusní příspěvek k tématu slovy: „Pokud mě paměť neklame a znám harmonogram rozpočtu, tak 18. prosince ladilo právě s tou časovou osou, kdy jsou potřeba k rozpočtu jednotlivé kroky udělat. A pokud tedy jednání přesunete, tak – rozumím-li tomu správně – se rozpočet schvalovat nebude a půjdeme do rozpočtového provizoria?“ Po chvilce následovala stručná odpověď paní primátorky „ano.“

„Já jsem všem poslal návrh rozpočtu 16. října,“ pokračoval Kulhánek, „a ani v roce 2010, kdy jsme přišli k prázdnému stolu, jsme nemuseli jít do rozpočtového provizoria a za poměrně krátkou dobu jsme udělali rozpočet z nuly. Vy jste dostali připravený rozpočet, který v minulých letech procházel zastupitelstvem daleko větší silou než jen koaličních hlasů. Rozpočtové provizorium s sebou samozřejmě nese řadu obtíží a nevím, jestli někdo z vás studoval, co všechno to pro město znamená ve vztahu k výdajům nebo ke schvalování dotačních titulů pod různými termíny. A pokud k tomu není závažný důvod – jakože já ho dosud neznám – tak se chci zeptat, proč tedy přesunujeme jednání na 11. prosince a proč jdeme do rozpočtového provizoria. Vaše první slova po volbách byla ‚aby se Karlovy Vary konečně pohnuly z místa‘. Tímto rozhodnutím jdete naopak proti tomuto záměru, tím brzdíte Karlovy Vary a to nejen na dobu, než schválíte rozpočet v lednu. Ty důsledky a konsekvence jsou samozřejmě daleko delší. Je tedy opravdu závažný důvod, proč jdeme bez dalšího do rozpočtového provizoria, když jste měli rozpočet k dispozici od 16. října?“

„Ani v roce 2010, kdy jsme přišli k prázdnému stolu, jsme nemuseli jít do rozpočtového provizoria a za poměrně krátkou dobu jsme udělali rozpočet z nuly.“ – Petr Kulhánek

Paní primátorka se k tomu vyjádřila tak, že sice termíny byly bývalým zastupitelstvem takto odsouhlaseny, ale jim tento prosincový termín nevyhovoval a tak pouze navrhují tuto změnu, není to dogma, každý má možnost, aby se k tomu vyjádřil.

Nový termín prosincového jednání byl nakonec přijat počtem 19 hlasů (proti bylo 7 zastupitelů a 8 se zdrželo) a následující den se pak paní primátorka Pfeffer Ferklová vyjádřila v rozhovoru pro MF Dnes, že sice „rozpočet máme na stole tři týdny“, ale i přesto „přijmeme krátkodobé rozpočtové provizorium a na lednovém jednání bychom schvalovali definitivní verzi rozpočtu.“


Autor: Petr Slezák