Ustavující jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary – Karlovarská občanská alternativa

Ustavující jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Ustavující jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary proběhlo dnes 13. listopadu od 8:30 v Lidovém domě ve Staré Roli. Nová karlovarská primátorka Pfeffer Ferklová (ANO) pozastavila 20 usnesení bývalé rady města od posledního jednání zastupitelstva, například přesun technologií Vřídla nebo zakázky Lázeňských lesů.

Opozice kritizovala kromě veřejné volby, která je při volbě vedení města neobvyklá, hlavně to, že počet uvolněných radních vzrostl za dvou na šest. Výdaje městského rozpočtu by tak měly stoupnout zhruba o dva miliony korun. Kritizoval to i bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA). „Dva noví uvolnění radní jsou podle mého nadbyteční, ať už je to odbor dopravy a životního prostředí, kde je to z 95 procent státní správa, a já nevím, co ten člověk bude dělat. Stejně tak pan doktor März, který je výborný doktor, ale je známo o jeho vztahu ke kultuře, že je poměrně chladný,“ řekl s tím, že neví, zda jde o ideální variantu. Petr Kulhánek se rovněž podivoval, že nově vzniklá koalice nezveřejnila oproti dosavadním zvyklostem text koaliční smlouvy.

Zastupitelé schválili i předsedy a členy výborů, což se neobešlo bez výhrad opozice. „Předseda kontrolního výboru vždy náležel nejsilnějšímu opozičnímu subjektu, což je v tomto případě KOA,“ uvedl Petr Kulhánek. Přes výhrady, ke kterým se připojili i Piráti ústy Jindřicha Čermáka, ale byla předsedkyní zvolena Věra Bartůňková (KSČM).

V závěru jednání pak po vystoupení a prezentaci zástupců Spolku přátel Olšových vrat Zastupitelstvo města Karlovy Vary přijalo usnesení, v němž pověřuje Radu města jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů F AIR na karlovarském letišti.

Autor: Petr Slezák