Zakousli jste se s námi do tradičních lázeňských oplatek? – Karlovarská občanská alternativa

Zakousli jste se s námi do tradičních lázeňských oplatek?

Kontaktní kampaň hnutí KOA letos proběhla na Zeyerově ulici v termínech 26.9., 27.9, 1.10 a 3.10.

I přes místy velmi větrné počasí se celá kontaktní kampaň nesla ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře a moc nás potěšil váš zájem.