Jak hlasovat v komunálních volbách – Karlovarská občanská alternativa

Jak hlasovat v komunálních volbách

Již 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby Zastupitelstva města Karlovy Vary 2018. Jelikož je způsob hlasování v komunálních volbách ve srovnání s jinými typy voleb dost specifický, rozhodli jsme se poskytnout vám návod jak hlasovat, aby váš hlas nepropadl a byl co nejlépe využít.

Ve volbách tentokrát nedostanete několik volebních lístků, ze kterých byste mohli vybírat, ale dostanete lístek pouze jeden. Hlasovací lístek je oboustranný, volební strany jsou na něm uvedeny v pořadí, jak byly v souladu se zákonem vylosovány. Hlasovací lístek musí zůstat celý, nestříhá se!

Obecně lze říci, že hlasovat můžete třemi způsoby:

1. Volím celou kandidátní listinu

Jedná se o nejjednodušší způsob volby. Pokud na hlasovacím lístku vyznačíte křížek pouze u názvu některé z kandidátních listin, tak všechny své hlasy dáte kandidátům z této listiny. Prakticky to znamená, že každý z kandidátů uvedených na této listině dostane jeden hlas a stejného efektu byste jako volič dosáhli i tím, pokud byste vyznačili křížek před všechna jména uvedená na této kandidátce. POZOR: Nikdy nesmíte dát křížek ke dvěma kandidátním listinám. Pokud byste to udělali, váš lístek by byl neplatný a všechny vaše hlasy by propadly.

Budeme samozřejmě rádi, pokud použijete právě tento způsob volby a svůj křížek vyznačíte u kandidátky číslo 12 – Karlovarská občanská alternativa.

2. Volím kandidátní listinu, ale také vybrané kandidáty

Tento způsob volby je vhodný především v tom případě, kdy podporujete některé z kandidujících uskupení, ale zároveň byste chtěli podpořit také někoho dalšího, komu důvěřujete, avšak nechcete kvůli němu podporovat celou jeho kandidátku. V takovém případě je možné vyznačit křížek jak u kandidátní listiny, tak u jednotlivých kandidátů z dalších kandidátních listin. Pokud budete hlasovat tímto způsobem, dostane tak jeden z vašich hlasů každý z jednotlivých kandidátů, kterým jste udělili křížek. Zbývající hlasy pak dostanou kandidáti zatržené kandidátní listiny, přičemž jsou udělovány v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeni kandidáti na listině.

Pokud jsou vám blízké cíle našeho hnutí, ale zároveň chcete podpořit někoho z kandidátů na jiných listinách, tak to není problém. Dejte křížek vašim oblíbencům a zároveň vyznačte křížek také u kandidátky číslo 12 – Karlovarská občanská alternativa.

3. Volím kandidáty z různých listin

Posledním způsobem hlasování je volba jednotlivých kandidátů napříč kandidátními listinami. V tomto případě neuvedete křížek ke kandidátní listině, ale své křížky uvedete přímo před jména kandidátů, kterým chcete dát svůj hlas. Jelikož se v Karlových Varech volí 35 zastupitelů, tak můžete dát křížek maximálně 35 kandidátům. Pokud byste použili více křížků, byl by váš lístek vyhodnocen jako neplatný a veškeré vaše hlasy by propadly. Pokud tedy použijete tuto variantu, dobře si spočítejte počet křížků, které jste na kandidátní listinu uvedli. Uvést méně křížků je samozřejmě možné, ale v takovém případě pak nevyužijete svůj hlas zcela a část ho propadne.

Tento způsob volby považujeme za nejméně vhodný a nejrizikovější (zvýšená šance na udělání chyby), avšak pokud se pro něj rozhodnete, budeme rádi, pokud dáte svůj křížek také našim kandidátůmu z kandidátky číslo 12 – Karlovarská občanská alternativa.