Čím se KOA Iiší od ostatních volebních uskupení – Karlovarská občanská alternativa

Čím se KOA Iiší od ostatních volebních uskupení

Předvolební maraton je v plném proudu a jednotlivá volební uskupení soutěží o každý voličský hlas.

Na první pohled je zřejmé, že způsob volební kampaně je u každého volebního uskupení veden rozdílně. Některé strany slibují nesplnitelné, jiné strany vsadily na negativní volební kampaň (tedy jinými slovy na pomlouvání a kritizování ostatních stran) a jiné zase na megalomanskou propagaci svých kandidátů formou billboardů, letáků a různých tiskovin.

Rozumný volič si určitě položil otázku, jak která strana financuje volební kampaň.

Komunální volby parlamentních stran jsou pochopitelně financovány z ústředí těchto stran.

Řada neparlamentních volebních uskupení má své sponzory. A proč asi? Asi proto, že očekávají, že v případě úspěchu jimi dotovaného volebního uskupení získají výhodu při budoucím rozhodování Zastupitelstva města o věcech, které jsou v jejich zájmu.

Ani by mě nepřekvapilo, kdyby některý ze sponzorů sponzoroval i několik volebních uskupení. V tom se KOA výrazně liší od většiny ostatních volebních uskupení, protože vždy odmítala nabídky sponzorů, aby nebyla nikomu zavázána a uchovala si svoji nezávislost v rozhodování. Volební kampaň KOA je z drtivé většiny financována z příspěvků svých členů. Členové KOA, kteří jsou v současném Zastupitelstu města, složili na volební kampaň každý minimálně 45 tisíc korun.

Za nejhorší způsob vedení kampaně považuji negativní volební kampaň, ke které se většinou snižují volební uskupení, která nejsou dotována „shora“ a nemají ani významné sponzory. Musím poznamenat, že některá volební uskupení jsou v tomto směru opravdovými přeborníky a jsou to většinou ta, která ve vedení města nikdy ničeho významného nedosáhla.

I v tomto je KOA jiná – chceme vést volební kampaň poctivě a slušně a nezaznamenal jsem případ, že by z naší strany někdy k negativní kampani došlo.

Vlastimil Lepík