Chceme znát váš názor – Karlovarská občanská alternativa

Chceme znát váš názor

Na začátku bylo zjištění, že většina nejen předvolebních kampaní dnes probíhá jen jednosměrně; od stran k občanům. Strany nebo uskupení lidem pouze předkládají svá vlastní témata a jimi navrhované způsoby řešení. Ale vlastně už se jich vůbec neptají na jejich konkrétní názory a potřeby. A ptát se spoluobčanů na jejich názory je dnes – i díky moderním technologiím – snadnější než kdykoliv dřív.

Karlovarská občanská alternativa (KOA) se proto rozhodla část své kampaně uspořádat participativní formou. Tedy zapojením obyvatel, kterých bychom se rádi zeptali na jejich priority, na problémy, které podle nich město trápí, na ne/spokojenost s kategoriemi kvality života v jejich bezprostředním okolí. Mladých a aktivních lidí, kteří často odcházejí, na to, co by je případně přimělo k návratu. Ráda by věděla, s jakými vizemi města (jeho rozvoje) se ztotožňují a v neposlední řadě i to, jaká řešení konkrétních problémů upřednostňují. Zde jsou témata k hlasování:

Kultura ve Varech: Jak ji podporovat?
Vizi máme i pro další rozvoj kultury v Karlových Varech. Ohodnoťte jednotlivé body a pokud Vás napadne něco, co nám v nich chybí, můžete nám to napsat v doplňujících dotazech. Chceme pokračovat v podpoře karlovarské kulturní scény – jak hlavních subjektů v podobě Městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru, tak pomocí grantové politiku všem dalším menším kulturním subjektům tvořícím nezastupitelné kulturní podhoubí města.

Přejít k hlasování


Odliv mladých z Karlových Varů: Jak jej zvrátit?
Odliv mladých lidí a s ním spojená demografická změna. To je jedním z největších problémů, který netrápí jen Karlovy Vary, ale celý kraj a obecně většinu pohraničních oblastí. Město má jen omezené možnosti, jak se snažit tento trend zvrátit.

Přejít k hlasování


Komunikace města s občany: Jaká je a jaká může být?
Díky internetu dnes existuje nepřeberné množství způsobů komunikace. Tomuto trendu se samozřejmě snaží přizpůsobovat i města. I v Karlových Varech si například můžete nechat automaticky zasílat upozornění a oznámení umístěná na městskou vývěsku. Město také komunikuje pomocí sociálních sítí Facebook, Instagram a YouTube.

Přejít k hlasování


Budoucnost Vřídelní kolonády a možná řešení
Vřídelní kolonáda se stala tématem vůbec prvního uskutečněného referenda v historii Karlových Varů. Jeho uspořádání bylo vyvoláno podpisy výrazného počtu občanů města a účast u referenda byla silná. Chybělo jen málo, aby referendum bylo platné. To, jaký zájem Karlovaráci projevili o jedno z nejvýznamnějších míst v našem městě, je skvělou zprávou o občanské společnosti ve městě. Variant řešení je v těchto otázkách vždy více. A právě v tomto hlasování bychom je Vám rádi předložili. Samozřejmě budete mít také možnost se k nim vyjádřit.

Přejít k hlasování


Kvalita života: Jak se žije ve Varech?
Dotazník se věnuje obecným tématům kvality života ve městě. Od spokojenosti se svozem odpadu přes situaci s parkováním až po hlukovou zátěž. Cílem je zjistit velmi cenné informace o spokojenosti a preferencích širokého spektra obyvatel města. Díky doplňujícím otázkám pak lze ve výsledcích číst mnohem více: například rozdílné priority různých věkových skupin, jednotlivých částí města atp. Můžeme pak mnohem lépe plánovat rekonstrukce i menší dílčí změny, které nemusejí být nákladné, ale jejich pozitivní dopad se může projevit velmi rychle.

Přejít k hlasování


Karlovy Vary v roce 2040: Ohodnoťte tuto vizi
Každé město by se mělo rozvíjet, nabízet nové a lepší podmínky poskytovaných služeb, rozsahu občanské vybavenosti, dostupnosti škol nebo obchodů, lepší dopravní obslužnosti, kvality života v něm. Ovšem srozumitelné a uchopitelné strategické plánování takového městského rozvoje u nás nemá příliš dlouhou tradici. Seznamte se s vizí Karlovy Vary v roce 2040 prezentovanou Petrem Kulhánkem a ohodnoťte ji.

Přejít k hlasování