Rolavská pergola a Café Rolava – Karlovarská občanská alternativa

Rolavská pergola a Café Rolava

Jak to bude s rolavskou pergolou? Bude se bourat a nahradí ji exklusivní restaurace? Vznikla už dokonce i petice na záchranu stávající pergoly…

V roce 2011, kdy byla postavena pergola, bylo toto řešení považováno za řešení akutní potřeby ke stánkovému občerstvení zajistit kryté místo pro návštěvníky areálu. Bylo to řešení rychlé, ale stále dočasné a svým způsobem i provizorní. Při růstu oblíbenosti areálu a zvyšující se návštěvnosti je zřejmé, že stánkový prodej a tento prostor není optimálním řešením do budoucna. Příprava objektu nového občerstvení běží již 2 roky a v současné chvíli je uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavby podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To znamená, že byly splněny všechny zákonné předpoklady pro výstavbu tohoto zařízení a město tedy v dané chvíli nemůže bez zákonného důvodu stavbu zastavit či zrušit.

Ale není k tomu zatím ani žádný důvod: novým občerstvením, jehož popis naleznete níže, nikdo o místo k posezení, občerstvení či odpočinku nepřijde. Naopak se rozšíří a a bude i z pohledu návštěvníků komfortnější. Půjde o stejné občerstvení a předpokládá se, že i ve stejné cenové úrovni, jako je tomu dnes, ale v prostředí s kvalitou veřejného prostoru odpovídající dnešní době.

Investice je vysoutěžená podle platných pravidel otevřené soutěže, tedy je za cenu na volném trhu dostupnou (necelých 6 mil. Kč). Zakázka byla soutěžena v lednu tohoto roku, ale s realizací logicky plánovanou tak, aby byla mimo hlavní sezónu a byla dokončena do začátku sezóny další. Městu, které splácí jediný dluh za KV Arenu z roku 2008, by to nemělo ekonomiky výrazněji přitížit.

A navíc: stávající pergola najde ještě své uplatnění v letním dětském táboře Studánka u Aše provozovaného DDM Karlovy Vary.

Z často i bouřlivých ohlasů k tématu nakonec ještě vyplynulo, že největším nedostatkem areálu Rolava je v dané chvíli chybějící plot kolem dětského hřiště; proto primátor požádal společnost KV City, aby ho obnovila.

Café Rolava – nové občerstvení na Rolavě s terasami a vnitřní restaurací/bistrem

Co a proč vznikne na místě stávajícího občerstvení – stánku a pergoly, dočasného řešení z roku 2011?

Na místě, které se svou lokalizací ukázalo jako nejvhodnější pro umístění občerstvení, vznikne subtilní stavba s terasami, citlivě architektonicky řešená, aby zapadla do prostředí volnočasového areálu. Má svou vnitřní a vnější část. Při stále intenzivnějším užívání Rolavy i mimo sezónu a s ohledem na její další možný rozvoj je určeno pro celoroční provoz.

Proč v této lokaci:
 • dosavadní umístění provizorního občerstvení prokázalo vhodnost tohoto umístění
 • návštěvníci mají přehled nad přilehlou částí areálu – pláží dětským hřištěm, dráhou,
 • poblíž tenisových kurtů, dalších sportovišť apod.
 • umístění inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina) je situováno do tohoto místa
 • strategická poloha i pro možný další rozvoj areálu
Parametry nového občerstvení:
 • stavba s dřevěným opláštěním a velkoplošným prosklením s možností úplného otevření jeho velké části, s prostornými terasami, volitelně krytými markýzami
 • vnitřní provoz občerstvení/kavárny s gastro vybavením a vnitřním sezením pro cca 55 osob
 • vnější terasy podle potřeby kryté výsuvnými markýzami, pro cca 185 osob
 • realizace 17/9/2018 – 15/4/2019
 • vysoutěžená cena stavby 5.979.859 Kč
Cíl výstavby nového zařízení:
 • nahradit provizorní stánkový provoz občerstvení během mimosezónního období, aby nebyla stavbou negativně ovlivněna hlavní sezóna
 • zařízením v odpovídající kvalitě technického a estetického zpracování v kultivovaném veřejném prostoru poskytnout možnost občerstvení, posezení a odpočinku návštěvníkům volnočasového areálu Rolava
 • zachovat a rozšířit možnost venkovního posezení, podle potřeby krytého, nabídnout také posezení vnitřní pro případ nepříznivých klimatických podmínek a pro mimosezónu – také možnost konání rodinných akcí, akcí sportovních klubů, firemních akcí v návaznosti na ostatní aktivity