Primátor: Zámecká kolonáda byla města a taky vždy zůstane městu – Karlovarská občanská alternativa

Primátor: Zámecká kolonáda byla města a taky vždy zůstane městu

Nájemní vztah uzavřený mezi městem a společností Zámecká kolonáda trvá.

Zámecká kolonáda, další majetek města, kolem nějž se nyní vyrojily ekonomické otazníky. My jsme se proto primátora Petra Kulhánka (KOA) zeptali:

Pronájemce Zámeckých lázní nabídl městu odkup deseti procent akcií, které Karlovy Vary v této společnosti vlastní. Jak se rada rozhodla?

Rada doporučila zastupitelstvu města, také na základě stanovisek finančního výboru a odboru financí, prodej těchto dříve městu darovaných akcií za cenu v daném čase a místě obvyklou, minimálně však 25 tisíc korun.

Jaké byly další varianty dalšího společného podnikání? Jak si tuto žádost vlastně vysvětlujete?

Provoz Zámeckých lázní od počátku byl sice ekonomicky ziskový, ale dlouhodobě ne natolik, aby generoval dostatek prostředků na splácení úvěru za rekonstrukci. Provoz Zámeckých lázní je velmi citlivý na situaci v cestovním ruchu a významně se na jejich hospodaření promítla hubená léta po roce 2012. Splácení úvěru bylo Zámecké kolonádě prodlouženo, nicméně nyní přišel okamžik doplatku zbylé části úvěru.
Společnost Eden Hotels, která vlastní v Zámeckých lázních 90 procent akcií, se proto obrátila na město, zda se v prvním případě v rámci svých 10 procent bude podílet na zvýšení základního jmění společnosti ve výši 5,5 milionu Kč, tak aby mohl být úvěr splacen. Nebo město odkoupí od Eden Hotels 90 procent akcií a dále bude řešit situaci samostatně.
Dále že město prodá 10 procent akcií Eden Hotels za nominální hodnotu 100 tisíc korun čerpaných ve službách v Zámeckých lázních nebo v hotelu Carlsbad Plaza, nebo v poslední variantě, že město prodá 10 procent akcií Eden Hotels za cenu 25 tisíc Kč v hotovosti.

Zůstane objekt i nadále ve vlastnictví města? Kolik město z pronájmu tohoto objektu ročně získá?

Otázka vlastnictví akcií ve společnosti Zámecká kolonáda nemá žádný vliv na vlastnictví objektu. Objekt Zámecké kolonády byl, je a bude nadále ve vlastnictví města, nijak není dotčen ani nájemní vztah na 49 let pro společnost Zámecká kolonáda. Roční nájem hrazený městu činí 755 tisíc korun.

Pokud by pronájemce chtěl ze společnosti, v níž mají Karlovy Vary desetiprocentní zastoupení, odstoupit, jak byste situaci řešil?

Tato situace není reálná. Mohla by nastat pouze v případě, že by město mělo vůli odkoupit zmíněných 90 procent akcií. Toto řešení nepodporuje ani finanční výbor, ani odbor financí, ani rada města. Nepadla také ze strany pronájemce ani zmínka, že by dále v provozu Zámeckých lázní nechtěl pokračovat.

Chebský deník – 3.9.2018
Autor: Ivana Kalinová