Dopis primátora města Petra Kulhánka ve věci rekonstrukce Doubského mostu v Karlových Varech – Karlovarská občanská alternativa

Dopis primátora města Petra Kulhánka ve věci rekonstrukce Doubského mostu v Karlových Varech

Dovolujeme si publikovat text dopisu, kterým primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek za vedení města oslovil ministra dopravy Dana Ťoka a ředitele karlovarské správy ŘSD Lukáše Hnízdila ve věci rekonstrukce Doubského mostu v Karlových Varech.


Ministr dopravy
Dan Ťok
Ředitel ŘSD Správa Karlovy Vary
Lukáš Hnízdil


Vážený pane ministře, vážený pane řediteli,

na jaře letošního roku byl zcela uzavřen Doubský most, hlavní spojnice přes řeku Ohři mezi D6 a směrem z Karlových Varů do Plzně na silnici I/20.

Most byl uzavřen s tím, že bude rekonstruován a uveden znovu do provozu v listopadu 2018. Již toto uzavření způsobilo značné dopravní komplikace jak v rámci městského, tak tranzitního provozu. Nebyl reflektován ani požadavek města na zřízení průchodu pro pěší po dobu rekonstrukce, musela tak být zřízena náhradní autobusová doprava mezi oběma břehy s dlouhou objízdnou trasou.

Od počátku bylo terčem kritiky Město – přestože jde plně o akci v režii státu – nejdříve za uzavírku samotnou, následně za to, že se na mostě nepracuje.

Na můj dotaz, proč se na mostě vizuálně nic neděje, jsem byl ze strany Vás, pane řediteli, informován, že je nutné na základě nových zjištění stavu mostu přepracovat projektovou dokumentaci, nicméně že termín dokončení listopad 2018 bude dodržen.

Čtyři měsíce po úplné uzavírce mostu, stále na mostě eviduji spíše symbolický pohyb než stavební ruch. Už to je předmětem kritiky, opět neoprávněně Města ze strany občanů, proč nemohl být po tuto dobu zajištěn alespoň průchod pěších.

Nyní se však dozvídám, že uzavírka mostu neskončí v listopadu 2018, ale bude uzavřen ještě další rok. A to je situace pro mě nevysvětlitelná a neobhajitelná. Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice v 21. století tak, že po 4 měsících uzavírky přijdu na to, že je most třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné a někdo (ŘSD/MD/projektant?) v celém procesu zcela zásadně pochybil. Výsledkem bude o rok déle trvající komplikovaná situace v dopravě v této části města a s ní související poškozování komunikací a životního prostředí na dlouhých objízdných trasách.

Ještě vážnějším problémem je nemožnost rekonstrukce Dvorského mostu, která je připravená na rok 2019. Dvorský most nyní slouží jako alternativa k Doubskému, zároveň však stav jeho konstrukce potřebuje urgentní rekonstrukci. Ta měla začít právě v návaznosti na dokončení mostu Doubského. V neposlední řadě nás také čeká oprávněná kritika občanů, ovšem zcela neoprávněně opět směrem k Městu Karlovy Vary.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám:

  • o informaci, jak k tomuto pochybení došlo, kdo je za něj odpovědný a kdo ponese důsledky;
  • o neprodlené zajištění průchodu chodců přes stávající těleso mostu do doby, než bude snesen;
  • do doby, než bude snesen, o vybudování lávky pro pěší ve Vaší režii, která bude zajišťovat průchod chodců po celou dobu rekonstrukce mostu;
  • o celoplošnou rekonstrukci povrchů komunikací na všech objízdných trasách po ukončení rekonstrukce mostu – Studentská, Plzeňská, Západní, Kpt. Jaroše a Závodní ulice;
  • o nový závazný harmonogram postupu prací na Doubském mostě;
  • o adekvátní informační kampaň ve sdělovacích prostředcích, kdy sdělením bude omluva občanům a Městu Karlovy Vary, a fakt, že investorem a subjektem odpovídajícím za tuto rekonstrukci je ŘSD, potažmo nadřízené MD.

Děkuji za zpětnou vazbu a potvrzení výše uvedených požadavků.

S pozdravem,

Petr Kulhánek
primátor města


Související

Doubský most v Karlových Varech bude místo opravy stržen, oznámil Ťok