Co nového se chystá v karlovarské městské hromadné dopravě? II. – Karlovarská občanská alternativa

Co nového se chystá v karlovarské městské hromadné dopravě? II.

DPKV denně vypravuje 1 100 spojů a za poslední rok přepravil 13,2 milionu cestujících. Podívejme se na další z projektů, které v nejbližší době zrealiuje z evropských zdrojů pro městem zpracovaný a státem schválený Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ).

Informační systém dispečinku

Od konce září 2018 bude v provozu nový řídící informační systém dispečinku. Tento systém umožní operativní přenos veškerých aktuálních informací do vozidel a řidičům na trase a do inteligentních zastávek a odjezdových tabulí.

Dispečeři tak budou mít konečně k dispozici aktuální informace o poloze vozidel v reálném čase, informace o průběhu jízdy a stavu vozidla atp. Tím dojde nejen k získání kompletních informací, ale i k zajištění zvýšení efektivity provozu MHD.

Preference dopravy

Dojde i k přizpůsobení dopravního řešení na křižovatkách, tzv. preference dopravy. Projekt spočívá v zajištění plynulejší a rychlejší průjezdnosti vozidel MHD především centrální částí města. V současné době se na území města nachází 8 křižovatek osazených světelnou signalizací (semafory). Provoz na těchto semaforech je řízen pomocí standardně nastavených cyklů, které nereflektují aktuální dopravní situaci ani nerozlišují druh vozidla projíždějícího křižovatkou. Jelikož průjezdný profil a parametry komunikací na území města neumožňují vybudování samostatných jízdních pruhů vyhrazených pro autobusy, je nutno preferenci MHD řešit jiným způsobem – nejvhodnější je právě preference vozů MHD na světelných křižovatkách.

Technologické řešení spočívá v osazení semaforů zařízením, které komunikuje s palubním počítačem ve vozidle MHD, detekuje jeho přiblížení se ke křižovatce, vyhodnotí, zda jede načas a případně operativně zařadí signál „volno“ ve směru pohybu vozidla – preference tedy urychlí průjezd vozidla. Kromě hladšího průjezdu autobusu křižovatkou dojde k úspoře paliva, včetně snížení emisí kvůli čekání autobusu na semaforu.

Kamerový systém

Bezpečnostním projektem je dovybavení stávajících autobusů kamerovým systémem za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících. Vnitřní přehledové kamery v salónu vozidla budou umístěny tak, aby sledovali salón vozidla a zároveň slouží jako asistenční kamery pro řidiče, aby eliminovali riziko přivření cestujících do dveří během nastupování a vystupování. Rovněž budou instalovány zpětné kamery, umístěné tak, aby monitorovaly prostor za vozidlem a sloužily pro přehled řidiče o dění za vozidlem. Čelní nehodová kamera bude umístěna uvnitř vozidla za čelním sklem, sleduje dění před vozidlem, například pro případ dopravní nehody.

Všechny záznamy z kamerových systémů jsou v souladu s platnou legislativou přístupné pouze příslušným orgánům a je zajištěna kompletní ochrana osobních údajů. Kamerový systém bude zprovozněn ve vozidlech MHD do konce září 2018.

Kdy přijde čas elektrobusů?

Současné dosažitelné parametry elektrobusů ve vztahu k jejich poměrně vysoké pořizovací ceně stále ještě zvýhodňují nízkoemisní plynové busy a tak se využívají rezervované prostředky EU na obnovu vozového parku pro v dané chvíli ekonomicky a provozně nejvýhodnější variantu, tedy plynové autobusy. Ovšem doba zavedení prvních elektrobusů v Karlových Varech není nijak vzdálená: zhruba za 3 roky by se měl onen poměr výkonu ku ceně elektrobusu již výrazně zlepšit a učinit je tak i ekonomicky mnohem atraktivnějšími.

Předpokládané první zavedení elektrobusů v Karlových Varech je zhruba za 3 roky.


← Předchozí díl