Co nového se chystá v karlovarské městské hromadné dopravě? – Karlovarská občanská alternativa

Co nového se chystá v karlovarské městské hromadné dopravě?

Pro Karlovy Vary a přilehlé okolí je v programovacím období 2014-2020 rezervováno z evropských zdrojů pro městem zpracovaný a státem schválený Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 1,3 mld. Kč. Tato částka slouží mimo jiné i k financování projektů z oblasti dopravy, které pro cestující využívající městskou hromadnou dopravu v Karlových Varech realizuje Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (DPKV).

V tomto miniseriálu bychom vám rádi představili řadu zlepšení, která povedou k většímu komfortu a bezpečnosti cestujících.

Nové nízkopodlažní autobusy

Nejvíce viditelným projektem je pořízení nových nízkopodlažních autobusů na ekologicky šetrný a úsporný pohon CNG. V březnu 2019 se tak cestující mohou těšit na prvních 14 nízkopodlažních autobusů. Zbylých 5 autobusů bude dodáno v roce 2020. Těchto 19 autobusů nahradí stávající dosluhující autobusy s dieselovým motorem.

Veškerá nově dodaná vozidla budou vybavena celovozovou klimatizací, moderním odbavovacím a informačním systémem, včetně kamerového. Dopravní podnik tak z celkového počtu 59 autobusů pro MHD bude mít v roce 2019 ve svém vozovém parku 100 % nízkopodlažní autobusy, v poměru 38 autobusů na pohon CNG a 21 autobusů na dieselový pohon.

Inteligentní zastávky

Souběžně dochází k budování tzv. inteligentních zastávek ve vybraných lokalitách. V první fázi se jedná o 32 inteligentních zastávek, které budou v provozu do konce září 2018. Do konce roku 2018 bude zároveň vybaven hlavní dopravní uzel MHD – Tržnice – informačními panely, obdobně jako inteligentní zastávky, ale s větším počtem zobrazovaných informací. Ve druhé fázi bude vybudováno 16 inteligentních zastávek, které budou v provozu do konce března 2019.

Hlavním úkolem inteligentních zastávek je poskytovat cestujícím aktuální informace o dopravě – zejména čas, za jak dlouho přijede další autobus, případně zpoždění vozidla a další doplňkové dopravní informace. V rámci hlavní přestupní zastávky – Tržnice, získá navíc cestující rychlou a přesnou informaci, která mu umožní zvolit správné nástupiště, linku i směr.

Nový dopravní portál

V rámci internetových služeb připravuje DPKV rozšíření o dopravní portál, který bude poskytovat online dostupné dopravní informace, které jsou primárně zaměřeny na městskou hromadnou dopravu. Cílem je poskytnout cestujícím komplexní cestovní informace o aktuální městské dopravě (např. zpoždění na lince, nehoda, výluky atd.) i aktuální dopravní situaci na komunikacích (dopravní zátěže, uzavírky, informace o počasí atd.).

Cestující získají díky realizaci těchto opatření dokonalý přehled o provozu jednotlivých spojů MHD, objížďkách, zpožděních a tím je výrazně zlepšena nabídka služeb městské dopravy. Kromě internetového portálu bude k dispozici i mobilní aplikace, která bude tyto informace poskytovat pro snadný přístup z mobilních zařízení.


Další díl →