Karlovy Vary v roce 2040 – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary v roce 2040

Každé město by se mělo rozvíjet, nabízet nové a lepší podmínky poskytovaných služeb, rozsahu občanské vybavenosti, dostupnosti škol nebo obchodů, lepší dopravní obslužnosti, kvality života v něm. Ovšem srozumitelné a uchopitelné strategické plánování takového městského rozvoje u nás nemá příliš dlouhou tradici; v Praze se s ním vážně začalo pracovat na počátku milénia, později následovalo Brno a další velká města.

Také my se učíme a po období konsolidace od problematické správy města před rokem 2010, kdy jsme ho ekonomicky stabilizovali, odpárali mu nelichotivé přívlastky spojené s necitlivým přístupem k historii, tradici, prodeji majetku nebo k veřejným zakázkám, nyní formulujeme novou vizi a strategii rozvoje našeho města. Jako třetí město v republice máme Kancelář architektury města, ryze odborný orgán, který má za jednu ze svých hlavní náplní právě strategické plánování. Mluvíme o vizi rozvoje s předními odborníky v našem městě z různých oblastí, sestavujeme obrázek Karlových Varů blízké i vzdálenější budoucnosti.

A právě takový obraz mého rodného města v roce 2040 jsem si postupně – nejčastěji při přemítání během bezmála 15 000 naběhaných kilometrů – skládal také já. Při respektování základních, trvalých a stále potřebnějších hodnot, jakými jsou slušnost, důvěra, odpovědnost, respekt a pokora, upevňování demokracie, občanská společnost nebo rodina. Rád se s Vámi o tuto svou představu podělím i s vědomím toho, že jde o vizi osobní, zjednodušenou a asi i neucelenou, přesto však věřím, že srozumitelnou.

Karlovy Vary v roce 2040 – vize rozvoje našeho města

Karlovy Vary jsou respektovanou a atraktivní destinací UNESCO, ze 300 tisíc lázeňských hostů na rok v roce 2020 jich přijíždí v roce 2040 již dvojnásobek, stejně tak u jednodenních návštěvníků během 20 let vzrostl počet z 1 na 2 miliony. Do Karlových Varů se z Prahy přesunul Český inspektorát lázní a působí zde Výzkumný ústav balneologický jako centrum evropského lázeňství. Vzhledem ke konání řady významných kulturních, sportovních a společenských událostí (mnohdy nadnárodního významu) je naše město jedním ze středisek společenského života v republikovém i evropském měřítku. Je v celé délce dokončena dálnice D6 spojující Prahu, Karlovy Vary a německou dálniční síť. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je oblast lázeňství a cestovního ruchu, doprovodné služby a nové technologické parky. Trend počtu obyvatel města se obrátil a vykazuje meziroční růst. Lázeňské území je po svých okrajích vybaveno parkovacími domy, vjezd do něj je možný pouze elektromobilům. Veřejnou dopravu v lázeňské a obchodně-správní části zajišťují elektrické autonomní minibusy. MHD v Karlových Varech je provozována výhradně nízkopodlažními elektrobusy. Celé město je propojeno rozsáhlou sítí cyklotras a cyklistická doprava (konvenční i elektro) má 10% podíl na celkové dopravě.

1  Území Vřídla
Území Vřídla má novou podobu vzešlou z architektonické soutěže, Vřídlo má nové definitivní jímání udržitelné na desítky let, vše financováno s významnou intervencí státu. Od Teplé v těchto místech vede v ulici Na Vyhlídce lanovka jako součást vertikální městské dopravy a odlehčuje tak dopravnímu zatížení této části města.

2  Císařské lázně
Císařské lázně jsou otevřené veřejnosti – sídlí a koncertuje v nich KSO a je zde lázeňský provoz, expoziční a reprezentativní prostory, infocentrum a kavárna. Koryto Teplé je od Císařských lázní k Vřídlu uzpůsobeno jako široká pěší zóna nad hladinou řeky.

3  Širší centrum města
Širší centrum města je nově pojato: dolní nádraží tvoří prodloužený bulvár TGM se smíšenou zástavbou v přední části, rezidenční v zadní části, břeh Ohře v celém pásu tvoří volnočasová relaxační zelená zóna / součástí území na předělu mezi obchodní a rezidentní částí tvoří univerzitní kampus, kde se vyučují obory navázané na lázeňství a obory spojené s vědou a výzkumem, vyspělých technologií; univerzita je propojena jak s lázeňstvím, tak s výzkumným areálem BMW, které je nedaleko u Sokolova / Chebský most má na stávajícím chráněném tělese novou čtyřpruhovou mostovku, břehy Ohře spojuje nový most v prodloužení Charkovské ulice / v tomto území je umístěn integrovaný dopravní terminál / areál KMV, Solivárny je víceúčelovým areálem kompatibilním, komunikujícím a propojeným s obchodně správním centrem / existuje vertikální dopravní propojení Dolní nádraží, Horova – Horní nádraží.

4  Alžbětiny lázně
Alžbětiny lázně jsou významnou atrakcí Karlových Varů, jsou lázeňským provozem a termálním parkem.

5  Rekonstruovaný Thermal
Rekonstruovaný Thermal je festivalovým centrem s kultivovaným veřejným prostorem včetně nového karlovarského náměstí „Siena“, bazénový komplex funguje jako termální koupaliště s doprovodnými službami. Plato u řeky Teplé je vertikálně dopravně spojeno s Parkovacím domem u Slavie.

6  Meandr – Stará vodárna – Atletický stadion – Stará vodárna
Propojené území Meandr – Stará vodárna – Atletický stadion – Stará vodárna tvoří jedinečný sportovně volnočasový, společensko-umělecký komplex, kde kromě sportovního využití jsou také galerie, kavárny, bary, dílny, kluby, ubytovací kapacita. U bazénového centra je venkovní 50 metrový bazén.

7  Železniční doprava
Železniční doprava je nedílnou součástí MHD, kde po stávajících tratí kromě běžných vlaků jezdí v taktu soupravy obsluhující spojení centra města s Doubím, Tuhnicemi, Dvory, Starou Rolí, Rybářemi, Bohaticemi, Dolními Drahovicemi.

8  Sportovním areálu Slavie
V rekonstruovaném sportovním areálu Slavie hraje ligový mistr (jen nevím, které ligy) a působí zde i národní fotbalová akademie pro výchovu nových talentů.

9  Nová rezidenční část v Rybářích
Nová rezidenční část vnořená v areálu někdejšího pivovaru v Rybářích je oceňovaným architektonickým počinem.

10  Karlovarské letiště
Karlovarské letiště s rozšířenou a prodlouženou dráhou je regionálním vzdušným přístavem s 10 destinacemi pravidelných letů na východ i západ.

11  Území u Okružní ulice ve Staré Roli
Území u Okružní ulice ve Staré Roli je rozsáhlým rezidenčním extenzivně zastavěným areálem s integrovanými kapacitami pro péči o seniory všech stupňů samostatnosti.

12  Centrum Staré Role
V centru Staré Role vedle Lidového domu na místě bývalého kina funguje Komunitní centrum poskytující služby a zázemí pro všechny věkové kategorie, maminky s dětmi, spolky a zájmová sdružení.

13  Areál Kome
Areál Kome je reprezentativním přístavem pro návštěvníky města s odpovídajícím standardem doprovodných služeb.

14  Areál Rolava
Rolava je nejvyhledávanějším areálem ve městě nabízející sport, zábavu, relaxaci po celý rok, je zde rozsáhlá plovárna s odpovídajícím standardem.

15  Propojení Chebské a Závodní ulice
Ve Dvorech je propojena Chebská a Závodní ulice, což umožnilo rozvoj města tímto směrem ke krajským institucím a obchodním zónám.

16  Lokalita Krokova
Lokalita Krokova je novou rezidenční částí města s veškerou potřebnou občanskou vybaveností a odpovídajícím dopravním napojením.