Vyjádření k aktuální situaci kolem KV Areny – Karlovarská občanská alternativa

Vyjádření k aktuální situaci kolem KV Areny

V souvislosti s obviněními a policejním vyšetřováním, týkajícím se městské společnosti KV Arena s.r.o., se začalo objevovat množství dotazů z řad veřejnosti na postup představitelů města. Z tohoto důvodu cítím potřebu na toto reagovat použitím čistě veřejných a dostupných informací.

Karlovarská občanská alternativa (KOA) na nesrovnalosti v KV Areně s.r.o. dlouhodobě upozorňovala. Proto se již v minulém roce (v říjnu 2017) prostřednictvím svých 4 členů v Radě města pokusila o změnu vedení KV Areny s.r.o. Tato snaha byla neúspěšná – nikdo z koaličních partnerů (ČSSD, Volní, KDU-ČSL) nepodpořil svolání Valné hromady KV Arény s.r.o. a proto nebylo možné odvolat tehdejšího jednatele společnosti.

Přístup jednotlivých zastupitelů (celkem 35) nejlépe dokládá jednání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2017, které následovalo po  neúspěšném pokusu KOA na obměnu vedení společnosti KV Aréna s.r.o.. Na tomto jednání všichni přítomní zastupitelé mohli Radě města doporučit odvolání jednatele společnosti KV Arena s.r.o.. Pro návrh, který vzešel z klubu O co jim jde? hlasovali všichni zastupitelé za klub Karlovarská občanská alternativa (10×), OCJJ (2×) a po 1 zastupiteli za Alternativu a KSČM, všichni ostatní se buď zdrželi, nebo nehlasovali. K přijetí doporučení bylo zapotřebí 18 hlasů. Návrh tedy schválen nebyl. Nechť si každý sám udělá obrázek o tom, kdo a jak se k řešení daného problému postavil.

S ohledem na průběh i výsledek hlasování je pak o to více zarážejí vyjádření hnutí Karlovaráci z 10. srpna 2018, ve kterém apelují na vedení města, aby už konečně začalo problémy s trestnou činností v KV Areně řešit a zdůrazňují, že na ni opakovaně upozorňovali.

Přikládám odkaz na videozáznam ze zmíněného jednání, kde od 36. minuty probíhá samotné hlasování, kterému předcházela stručná debata:
6. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 31.10.2017

Michaela Tůmová
členka Rady města
předsedkyně Karlovarské občanské alternativy