Věcné shrnutí problematiky krematoria – Karlovarská občanská alternativa

Věcné shrnutí problematiky krematoria

V minulém roce, v souvislosti s dosluhující 20 let starou kremační pecí, jsme se rozhodovali, zda stávající pec opravit, zda pořídit novou, nebo zda využívat externí službu, stejně jako polovina všech statutárních měst v ČR.

Krematorium bylo postaveno ve 30. letech minulého století, tehdy na okraji města, mimo jakoukoliv zástavbu. Dnes je toto místo v širším centru města, v intenzivní zástavbě, trvale poškozující obyvatele na sídlišti Růžový vrch a v Rybářích. Po celých osm let mého působení frekventovaně čelíme negativním názorům ze strany obyvatel těchto lokalit na fungování kremace a její vliv na své okolí.

V průběhu zvažování uvedených variant byl nastaven prozatímní systém využití externí služby krematoria Hrušovany. Toto moderní krematorium mimo intenzivní zástavbu obsluhuje široké území nejen v ČR, ale i v sousedním Německu. Ukázalo se, že takto nastavený systém funguje a ani po řadě měsíců k němu nebylo ze žádné strany významných výhrad. Zcela chápu, že jde o problematiku velmi citlivou, současně poskytovaná služba se však od té neliší jinak, než převozem do Hrušovan a zpět, cenová úroveň zůstává zachována a zároveň jde o zcela zavedený a běžný systém v rámci republiky.

Ve chvíli, kdy máme na jedné straně variantu investičně velmi náročnou s negativním vlivem na své intenzivně obydlené okolí a na druhé straně fungující systém ve stejné kvalitě poskytované externí služby s garancí jejího fungování i do vzdálenější budoucnosti, padlo z mého pohledu logické a zcela konsensuální rozhodnutí kremační pec na Růžový vrch nevracet a nechat fungovat stávající službu.

Na jednání s paní hejtmankou nepadla ani zmínka o nabídce kraje k převzetí krematoria, jak se objevilo v dnešním tisku. Na tomto jednání jsem navrhoval, že pokud má Kraj zato, že v Karlovarském kraji má být krematorium, nechť je to aktivita Kraje se situováním umístění ve vytipované bezproblémové lokalitě s tím, že Karlovy Vary (a předpokládám, že i další sídla v regionu) na tomto záměru budou rádi spolupracovat. V tomto duchu také Rada města přijala včera usnesení, kterým konstatuje připravenost jednat na toto téma s Karlovarským krajem.

Bylo by velmi nešťastné, kdyby se tato problematika měla stát součástí předvolebního boje; takovou to má bohužel zatím ze strany hejtmanství nepěknou příchuť.

Petr Kulhánek