Karlovy Vary a sdílená kola – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary a sdílená kola

Karlovy Vary sice mají oproti rovinatým městů drobný hendikep při zavedení sdílených kol (Bikesharingu), ale rozhodně to neznamená, že nemají potenciál k tomu být městem, kde Bikesharing své místo najde.

Základem je možnost komfortního pohybu na kole v údolí našich dvou řek Teplé a Ohře, s přesahem do blízkých rezidenčních čtvrtí. V tomto smyslu bylo navrženo 20 stanovišť (lze prohlédnout zde), kde budou k dispozici kola pro půjčení a bude možné je na těchto místech zase vrátit. Tyto lokality byly odsouhlaseny jak ze strany organizací pro zrakově postižené (aby nezasahovaly do tras pro slabozraké) tak ze strany dopravní policie.

Předpokládáme, že prvních 15 minut bude cenové zvýhodněno (nejlépe až na 0 Kč), ale ani delší půjčovné by nemělo být finančně náročné. Rádi bychom také finančně zvýhodnili držitele Karlovarské karty a nabídli tak alternativní možnost k MHD, zejména na kratší vzdálenosti. Stejný model funguje v Liberci od letošního roku, a přes obdobně složitý reliéf a nedostatky v dopravní cykloinfrastruktuře získává Bikesharing na veliké popularitě.

Jsem přesvědčen, že začlenění Bikesharingu do běžného městského života bude generovat také větší vůli a rychlejší realizaci přizpůsobení městských komunikací cyklodopravě.

Petr Kulhánek