Strategie není nutné zlo, ale nezbytný nástroj pro každodenní práci – Karlovarská občanská alternativa

Strategie není nutné zlo, ale nezbytný nástroj pro každodenní práci

Plánování budoucího rozvoje měst je celosvětový problém a neexistují pro něj jednoduché a univerzální recepty. Každé město má svá specifika a podléhá i mnoha vnějším, těžko předvídatelným a často málo ovlivnitelným vlivům. Přitom je vždy limitováno při plánování svého rozvoje finančními možnostmi. A jaké jsou ty karlovarské? „No, řekněme poměrně omezené,“ říká karlovarská zastupitelka a předsedkyně hnutí KOA Michaela Tůmová.

Čím to je nebo bylo způsobeno?

Hlavním omezujícím faktorem bývá často splácení závazků z problematických obřích investic, jako je tomu u nás v případě úvěru KV Arény pořízeného minulým vedením města.

A jak z toho ven?

Při plánování dalšího rozvoje města je v prvé řadě nutné správně pojmenovat současná silná a slabá místa města a aktivně hledat jeho skrytý potenciál a vyhodnotit možná rizika, včetně vlivu vnějšího prostředí. Podle toho nastavit celkovou vizi města, která určuje cíl směřování. Ten musí být na jedné straně dostatečně ambiciózní, ale na druhé straně proveditelný a provázaný s dlouhodobým finančním plánem města. Pro naplnění tohoto cíle je třeba správně nastavit celý proces opatření a řízení, s průběžným vyhodnocováním.

Takže vlastně vytvořit plán strategie…

Karlovy Vary se pokouší o koncepční přístup ke strategii už řadu let, město si nechalo v roce 2014 zpracovat už druhý Strategický plán, který se na přelomu roku 2017 a 2018 nezávisle vyhodnocoval. Situace se oproti minulosti lepší, ale ještě je před námi spousta práce. Zrovna v současné době se intenzivně řeší další postup.

Kdo všechno se tvorbě plánu podílí?

Na tvorbě strategického plánu se podílí externí zpracovatel, samospráva, úředníci z magistrátu a v úvahu se berou i názory občanů i podnikatelských subjektů z diskusních fór, pracovních skupin apod.

Čili poměrně početná skupina lidí…

Ukazuje se však, že to nestačí. Vnímám to tak, že se ke strategii musí přistupovat mnohem aktivněji, zapojit špičkové odborníky jako konzultanty či oponenty, kteří nám pomohou podívat se na možný budoucí rozvoj města jiným pohledem, naše z principu konzervativní město je nutno rozpohybovat, přinést mnohem více nových myšlenek, inovací a kreativity, musíme přesáhnout naši maloměstskou bublinu, učit se nejen od některých úspěšnějších měst v ČR, ale i v zahraničí. Strategii města je nezbytné prezentovat mnohem lépe občanům a konzultovat ji s nimi, získat je pro nové myšlenky v procesu, který se týká jejich města a bytostně jich samých. Přesvědčit úředníky, že strategie není nutné zlo, ale nezbytný nástroj pro každodenní práci.

Kam by se tedy měly Karlovy Vary vyvíjet, o co by se měly snažit?

Karlovy Vary jsou bezesporu výjimečné město, město krásné, bezpečné, obklopené úžasnou krajinou, která přináší městu další kvalitu. Město lázní, klidu a pohody. Je naším úkolem o tyto hodnoty pečovat a stavět na nich. Ale současně je třeba říci, že s tím si již nevystačíme. Je nezbytné zajistit našemu městu nový život a novou energii. Je nutné udělat vše pro brzké dobudování kvalitního dopravního napojení s Prahou a Plzní, což je fatální parametr dalšího rozvoje města, zabránit úbytku mladých lidí a získat je aktivní politikou zpět, do Karlových Varů dostat inovativní technologie, podporovat aktivitu a kreativitu. Oživit město, lépe a systematicky pečovat o jeho obraz i o jeho duši.


Michaela Tůmová
Po ukončení gymnázia v Karlových Varech vystudovala ČVUT v Praze – obor vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1991 vede v rodinné firmě účetnictví, od roku 2017 je jednatelkou této firmy. 20 let pomáhala jako instruktorka plavání, je jedním ze čtyř provozovatelů Klubu Paderewski. V komunální politice se pohybuje od roku 2010, od roku 2014 je členkou Zastupitelstva města, v roce 2015 byla zvolena členkou Rady města Karlovy Vary. Je vdaná, má tři dospělé děti.