Kam po vysoké? – Karlovarská občanská alternativa

Kam po vysoké?

Najít si zaměstnání ihned po dokončení vysoké školy je v současné době nelehkým úkolem… Projekt Kam po vysoké byl vytvořen pro absolventy vysokých škol, rozmýšlející se, na jakém místě se po dokončení studia usadit.

Kam po vysoké proto nabízí srovnání několika vybraných měst České republiky, které absolventům poskytne přehledné informace o kvalitě života, životních nákladech, možnostech práce i příležitostech k relaxaci a zábavě apod.

O projektu

Pro zpracování projektu byly využity veřejně přístupné zdroje, které byly následně použity pro udělení hodnocení na bodové škále. Tato bodová škála musela být následně optimalizována v závislosti na výsledcích jiných měst, aby nedocházelo k ovlivnění ukazatelů extrémními hodnotami. Při výpočtech bylo také využito váženého aritmetického průměru, a to z důvodu, že některé ukazatele mají rozdílnou váhu pro celkové hodnocení daného města. Některé hodnoty jsou absolutní, jiné však vyjadřují míru a jedná se tedy o poměrové ukazatele.

Jako zdroj data posloužily údaje Českého statistické úřadu, Mapy kriminality a webů Bezrealitky.cz, Google Business, Tripadvisor.

A teď to pro nás asi nejzajímavější: jak si vedou Karlovy Vary? Při hodnocení všech kritérií jsou na lichotivém 3. místě za Olomoucí a Pardubicemi.

Více na Kam po vysoké?