Nesmrtelný pluk v Česku – Karlovarská občanská alternativa

Nesmrtelný pluk v Česku

8. května je v Karlových Varech oznámeno shromáždění „Nesmrtelného pluku“. Svolat shromáždění je zaručené ústavní právo, samospráva pouze přijímá oznámení, událost nijak nepovoluje, pouze ji bere na vědomí.

Připomínáme si výročí obětí druhé světové války a velmi si přeji, aby z tohoto rámce oznámené shromáždění nevybočilo. Důrazně se distancuji od skutečnosti, že v některých průvodech Nesmrtelného pluku ve světě se už objevují jako mučedníci Ruska jeho bojovníci z Krymu či Donbasu. Průvody tak říkají: i oni vedli spravedlivou válku, i oni, ačkoliv napadli suverénní zemi a okupují její části, jsou hrdiny. S tím bytostně nemohu souhlasit.

Dala by se parafrázovat věta, nesprávně připisovaná Voltairovi: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti hájit vaše právo to říkat. To je jedna z podstat demokracie a svobody slova. Nesouhlasím s propagandistickými akcemi typu Bombardování Drážďan nebo Nesmrtelný pluk. Ale jsem hrdý na to, že žiju v zemi, kde panuje svoboda slova a shromažďování.

Petr Kulhánek
Foto: Hans Štembera