Úkoly pro architekta: Dopravní terminál i Vřídelní kolonáda – Karlovarská občanská alternativa

Úkoly pro architekta: Dopravní terminál i Vřídelní kolonáda

Karlovy Vary – Ve čtyřech hlavních bodech nastínil práci Kanceláře architekta města (KAM) její nový šéf Petr Kropp, který do této funkce nastoupil 1. března.

„Především je to územní plán a práce na vizi města, což zahrnuje veřejné budovy a prostory a také sbírání dat. To vyžadují odborné výstupy a analýzy,“ vysvětlil. Důležitá je pro něj i komunikace s veřejností, protože, jak uvedl, věci se nedají řešit na stole, ale společně. Novou vizi chce Petr Kropp Karlovým Varům vtisknout na patnáct až dvacet let. KAM je novou příspěvkovou organizací města s rozpočtem čtyři miliony na letošní rok.

„Kancelář nyní pracuje na rozpočtovém výhledu a finančním plánu. Až bude schválena organizační struktura této organizace, pak budou vyhlášena výběrová řízení na obsazení pěti dalších pozic v Kanceláři architekta města,“ doplnil primátor Petr Kulhánek (KOA), který vznik této organizace po vzoru Brna inicioval. KAM bude spolupracovat s odbornou radou, kterou architekt Kropp navrhl a rada ji schválila. Její členkou je například světově proslulá architektka Eva Jiřičná.

„Je nesmírně důležité mít odborné zázemí, protože rozvoj měst je komplexní záležitost,“ uvedl architekt Petr Kropp, který v Karlových Varech svou profesní dráhu začínal. V 70. letech zde studoval stavební obor na keramické průmyslovce. „Karlovy Vary jsou vlastně prvním místem, jehož charakter jsem si zmapoval. Při návratech jsem si vytvářel obraz, jak se město vyvíjí a jaké má hodnoty,“ zavzpomínal.

Petr Kropp pracoval jako architekt v Německu a v posledních letech v Holandsku. Profesní kontakty v Amsterodamu zatím nejen nepřeruší, ale také jich hodlá pro Karlovy Vary využít. Stejně jako chce komunikovat s místní odbornou veřejností a o svých názorech přesvědčovat i politiky a zastupitele. „V dnešní době neexistuje jeden pohled na věc, důležité je najít shodu ve prospěch městského celku a doplnit ji,“ zdůraznil.

Jedním z klíčových úkolů KAM bude vyřešení kritizovaného Integrovaného dopravního terminálu města. „Ten problém teprve poznávám. Pro mne je důležité najít argument, co je pro město přínosné, a veřejný prostor je jeden z určujících faktorů. Dopravní dostupnost je základ všeho a Karlovy Vary mají výhodu krátkých vzdáleností. Terminál musí být tam, aby to bylo prospěšné pro všechny,“ uvedl architekt Kropp. Podle primátora Kulhánka je nejprve třeba dokončit generel dopravy, a součástí týmu, který na něm pracuje, KAM bude, a teprve následná diskuze bude na tuto analytickou část navazovat.

Další ze stěžejních úkolů KAM bude i diskutovaná Vřídelní kolonáda, kterou architekt Kropp považuje za klíčovou budovu ve městě. KAM bude podle něj sestavovat tým pro možnou architektonickou soutěž.

„Je třeba posuzovat věci z celkového pohledu, zanalyzovat toto relativně stabilní území, zhodnotit kolonádu ve stavu, v jakém je, a pak najít fundovanou odpověď,“ nastínil řešení problému architekt města. Na dotaz, zda je připraven i na případné odmítnutí návrhů na rozvoj města od opozičních zastupitelů, Petr Kropp uvedl, že KAM je poradní orgán a primátor Kulhánek této organizaci přislíbil nezávislost. „Mohli bychom být katalyzátorem a diskuzi nad problémy usměrňovat,“ dodal.

karlovarsky.denik.cz – 19.3.2018
Autor: Ivana Kalinová
Foto: Deník / Meluzin Vladimir