Primátor Karlových Varů: Volební systém je diskriminační – Karlovarská občanská alternativa

Primátor Karlových Varů: Volební systém je diskriminační

Kdyby se Babiš vzdal ambice být premiérem, mohla by konečně vzniknout stabilní koaliční vláda s důvěrou, míní Petr Kulhánek (KOA). Jak vnímá povinnost starostů podávat majetková přiznání? Připravuje se radnice na možnost omezení přísunu dotací, které jsou pro ni důležitým zdrojem příjmu? Nejen na to se ptaly ParlamentníListy.cz. Prozradil nám také své vize, jež by ve městě rád realizoval a s nimiž se bude do třetice ucházet o mandát primátora, zhodnotil své úspěchy i neúspěchy. A nejen to…

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 jste byl z pozice člena KOA lídrem kandidátky hnutí STAN v Karlovarském kraji. Hnutí ale v kraji žádný mandát nezískalo. S jakými pocity nyní sledujete povolební vývoj?

Jsme nejmenším krajem republiky pouze s 5 mandáty, proto k jeho získání je třeba procentního zisku přesahujícího 10 %, vyššího než v jiných krajích. Cíl hnutí STAN byl vstup do Parlamentu, což se podařilo, a já jsem rád, že jsem k tomu mohl také výsledkem v Karlovarském kraji přispět. Povolební vývoj mě zneklidňuje, od voleb uběhly 4 měsíce, máme vládu v demisi, bez důvěry Sněmovny a výsledek stabilní vlády v nedohlednu. Země ztrácí drahocenný čas v době ekonomické konjunktury, kdy funkční vláda a Sněmovna má rozumnými opatřeními a legislativou této situaci pomáhat.

Očekáváte, že vznikne stabilní vláda? Nebyly by předčasné volby nejlepším řešením?

Slovo „nedohledno“ už jsem použil, myslím si však, že to není otázka předčasných voleb, které by tuto situaci měly vyřešit. Celkem jednoduchým řešením je z mého pohledu rozumná úvaha člověka, který sám přijde na to, že Česká republika nemá mít obviněného premiéra, který navíc nemá jak získat čisté lustrační osvědčení, a této své ambice se konečně vzdá. Situace by se tím odblokovala a stabilní koaliční vláda s důvěrou by byla reálná.

Po volbách se znovu otevřela diskuze, zda je současný volební systém spravedlivý. Skupina zákonodárců se kvůli tomu dokonce obrátila na Ústavní soud. Uvítal byste změnu? A můžete být případně konkrétnější?

Volební systém je podle mého názoru diskriminační hned z několika pohledů. Zvýhodňuje velké strany, obsahuje nelogickou minimální hranici 10 % pro volební koalice, hlas má různou váhu v různých krajích. Je dobře, že skupina senátorů ústavní stížnost podala. Je stále dostatečná doba na novelu tak, aby do dalších parlamentních voleb diskriminační prvky zmizely.

Hnutí STAN iniciuje zmírnění povinnosti předkládat majetková přiznání pro starosty. Premiér Andrej Babiš po setkání se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv připustil, že je ochoten o změnách ve Sněmovně jednat. Je vám osobně stávající úprava trnem v oku? A kdyby nedošlo k její změně, ovlivnilo by to vaše další působení v komunální politice?

Nebráním se poskytnout údaje o svém majetku, což jsem koneckonců včas udělal. Bráním se však tomu, aby přístup k těmto datům měl kdokoliv i bez zjevného důvodu, to vnímám jako riziko zneužití. To je také věcnou podstatou návrhu změn ze strany Svazu měst a obcí, kdy údaje o majetku politiků v registru uložena jsou, ale pro přístup k nim má být také definován okruh osob či orgánů, které do něj mohou nahlížet, a pro přístup budou stanoveny jasné podmínky.

Jste již rozhodnut, zda budete letos obhajovat mandát primátora? A pokud ano, prozradíte nám, o co byste se rád v příštích letech zasadil?

Je připravena nebo se již realizuje celá řada aktivit zásadních pro budoucnost města, u jejichž zrodu jsem stál, nebo je přímo inicioval. Určitě se u nich pokusím být dále, jsem proto rozhodnut obhajovat svou osmiletou práci a získat, pokud možno, co nejsilnější mandát. Jen ten umožní sestavit kompaktní a výkonný tým pro další období. Těch zásadních věcí před námi není málo – kompletní řešení dopravy ve městě na základě doporučení generelu dopravy s důrazem na řešení parkování, architektonická soutěž na řešení území Vřídelní kolonády, zahájení připravené revitalizace Alžbětiných a Císařských lázní, vyřešení neutěšeného stavu bazénového komplexu Thermal v součinnosti se státem, rozvoj založené Kanceláře architektury města. Pokud budeme mluvit o konkrétních stavbách, které jsme z různých důvodů museli odkládat, tak prioritou jsou nový objekt hvězdárny a sportovní hřiště ZŠ Dukelských hrdinů. Určitě bych také rád dokončil vstup Karlových Varů na Seznam světového dědictví UNESCO. Ale jasných a připravených plánů je daleko více.

Po celou dobu ve funkci primátora usilujete o zápis Karlových Varů na Seznam světového dědictví UNESCO. Požadavky na nominaci se vám nedávno podařilo splnit. Kdy by mohlo padnou definitivní rozhodnutí o přijetí a můžete je nyní ještě nějak ovlivnit, nebo je od teď vše jen v režii organizace?

Mezinárodní nominace 11 nejvýznamnějších evropských lázeňských měst prošla v Paříži testem úplnosti. To je zásadní milník a obrovský úspěch mnohaleté mravenčí práce, hotovo však ještě nemáme. V průběhu letošního roku musí být dokumentace zkompletována po stránce obsahové a formální „do mašlí“ a předána centrále UNESCO. Poté začne hodnocení ze strany Výboru pro světové dědictví, které podle rozsahu nominace může trvat 1–2 roky. Tedy cíl má již dnes zřetelné obrysy, ale na finální zápis si musíme ještě počkat.

Česká republika se dle vašeho mínění v minulých desetiletích nepříliš starala o své lázeňství, a i proto jste po dvaceti letech obnovili Balneologický institut. Jaké konkrétní výsledky institut má?

Balneologický institut katalogizoval knihovnu odborných publikací, které byly od zrušení ústavu po různých koutech neuspořádané, věnuje se vzdělávací činnosti pro lékařský i nelékařský personál s pozitivní odezvou od lázeňských zařízení, má připraveny projekty aplikovaného výzkumu, které by se měly s finanční spoluúčastí kraje v letošním roce rozběhnout. Institut také dokončuje proceduru zapsání do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví jako oficiální certifikační autorita pro hodnocení kvality služeb lázeňské péče. Stal se také významným partnerem pro program RE:START, vládní program podpory našemu kraji, kde figuruje opatření k rozvoji balneologie. Za pět let činnosti se stal respektovanou institucí, jednou z mála tohoto druhu v České republice.

Radnice je pod vaším vedením také velice úspěšná v čerpání evropských dotací. Připravujete se na situaci, kdy budou příjmy z dotací nižší, například vlivem vystoupení Velké Británie z EU? Jak významným zdrojem příjmu pro vás jsou?

V současném období 2014–2020 bychom v rámci města a jeho bezprostředního okolí měli čerpat kolem 1,2 mld. Kč na projekty z oblasti dopravy, záchrany kulturně-historického dědictví, sociální sféry. Je to bezesporu významná pomoc, jakkoliv spojená s problémy při čerpání – řada omezujících pravidel, které se v čase mění, složitá administrativa, zpoždění ze strany centrálních orgánů. Stále přínos vysoce převažuje komplikace s čerpáním spojené. Snažím se i v mém mezinárodním působení viceprezidenta Výboru evropských měst a regionů argumentovat pro zachování politiky soudržnosti v nezměněné míře. Po Brexitu reálně mohou dostupné prostředky poklesnout, ale stále věřím, že jich budeme moci využívat. Bude-li lépe specifikováno jejich použití na skutečné priority města, zůstanou pomocí i po roce 2020.

Je něco, co se vám za uplynulých 8 let nepodařilo prosadit?

Za velký dluh považuji dosud nezapočatou rekonstrukci Císařských lázní, které se pořád intenzivně věnuji, zpoždění máme se schvalováním územního plánu, kde, bohužel, sladit zájmy města, soukromých vlastníků pozemků a státních orgánů je extrémně komplikované. Ke schválení se přibližujeme, ale pomaleji, než jsem si kdy dovedl představit. Dosud se mi také nepodařilo přesvědčit kolegy o transformaci KV Areny, s. r. o. na příspěvkovou organizaci. Svou podstatou činnosti nenaplňuje znaky obchodní společnosti, její efektivní správa, kontrola a řízení je podle mne právě prostřednictvím příspěvkové organizace města. Ani zde však věcnou argumentaci nevzdávám.

Co byste rád ještě stihl do konce volebního období, jaký je váš největší cíl?

Co nejpevnější zakotvení Kanceláře architektury města (KAM) a rychlý rozběh její činnosti – hned zpočátku bude řešit zásadní městská témata, jakými jsou Vřídelní kolonáda, Dolní nádraží, doprava, veřejná prostranství, nová tvář atletického stadionu. Jsem rád, že jsme získali renomovaného městského architekta Petra Kroppa, Čecha působícího v Holandsku, je výborné, že členství v Odborné radě KAM přijala například světoznámá architektka Eva Jiřičná. Soustředím se také na projekty spolufinacované z EU, jakými jsou rekonstrukce střechy a fasády divadla, cyklostezka podél Ohře a další úseky, dokončení domova pro seniory, zvládnutí „faceliftu“ stanice MHD u Tržnice, nebo přednádražní prostor a lávka na Horním nádraží.

Vlivem výsledků voleb došlo po volbách v roce 2014 ke změně vašich koaličních partnerů. Jak byste spolupráci stávající koalice hodnotil? Dá se říci, v rámci které se vám spolupracovalo lépe?

Každá koalice s sebou nese řadu názorových střetů, podstatné je, když se nepřenášejí do osobní roviny, když vše nesklouzne k neférovému jednání a podaří se držet věcná rovina. To se mi, vyjma snad úplně prvního roku po nástupu na radnici v roce 2010, podařilo, a byť se dokážeme někdy pěkně pohádat, lidské vztahy tím netrpí. To je strašně důležitá věc, která podle mého soudu rozhoduje o bytí a nebytí koalice a smysluplném fungování města. Koalice do roku 2014 byla speciální tím, že jsme ve vedení byli přátelé, kteří se znali řadu let i předtím, a dodnes udržujeme kamarádské vztahy.

Podařilo se vám nějak „vyzrát“ na přetíženost dopravy ve městě? Jak jste se totiž svěřil pro naše stránky, při snaze problém řešit opakovaně narážíte na legislativní překážky. Jaké konkrétně?

Doprava v našem městě, zejména v lázeňském území, byla, je a bude problémová. Je to dáno charakterem prostředí, chráněným územím přírodních zdrojů, klidového území určeného především pro lázeňskou péči. Historicky, svou kapacitou ulic, prostranství i umístění v údolí, na svazích Teplé, není schopno pojmout požadavky dopravy 21. století, zátěž je mnohonásobně větší než v minulých desetiletích. Proto je nezbytná regulace a k té nám legislativa dává velmi omezené možnosti. Bohužel stále platí stav, kdy jedinou regulací zůstává poplatek za vjezd do lázeňského území. Pravidla nám alespoň dala možnost jej po 20 letech zvýšit, zamezili jsme tranzitu přes lázeňské území, vyhovující režim dopravy je však stále velkou výzvou. Věřím, že účinná opatření nám napoví již zmíněný generel dopravy, nezbytná však poté bude také většinová shoda k jejich realizaci a vůle lidí určitá omezení přijmout. Je nešťastnou lidskou vlastností vyjadřovat nespokojenost nad neuspokojivou situací stejně jako nad opatřeními, které ji mohou zlepšit. Jsem však trpělivý a motivaci dnešní stav změnit k lepšímu mám stále silnou. Stejně silnou, jako je moje pouto k městu, kde jsem se narodil.

ParlamentníListy.cz – 19.2.2018
Autor: Kateřina Synková