Karlovy Vary budou mít kancelář hlavního architekta. Hledají pro ni sídlo – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary budou mít kancelář hlavního architekta. Hledají pro ni sídlo

V Karlových Varech začne od 1. března působit hlavní architekt města. Magistrát se k této pozici vrací po 20 letech. Do funkce nastoupí architekt a urbanista Petr Kropp, který působil v zahraničí. Do čela nově vzniklé příspěvkové organizace ho nominovalo výběrového řízení magistrátu.

Pozice hlavního architekta by měla výrazně ovlivnit další rozvoj města. „Zásadní okruhy práce hlavního architekta se týkají územního plánování, architektury, zejména ve veřejném prostoru a v lázeňském území. Hlavní architekt by měl také sladit dokumenty strategického rozvoje města. Od hlavního architekta také budeme chtít, aby komunikoval s veřejností. To znamená, měl by pořádat přednášky, semináře a výstavy k zásadním rozvojovým městským projektům,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

Všechny úkoly by měl zajišťovat hlavní architekt s nově vytvořeným týmem. Ještě před oficiálním vznikem kanceláře hlavního architekta magistrát hledá pro novou organizaci odpovídající sídlo. Kancelář bude pravděpodobně úřadovat v bývalé škole na nábřeží Jana Palacha. Na tuto adresu se ale může přestěhovat až po celkové rekonstrukci areálu.

Magistrát proto pro hlavního architekta hledá přechodné působiště. Podle primátora Kulhánka se jako nejvhodnější jeví pronájem jednoho z pavilónů na náměstí Milady Horákové. Přímo naproti hlavní budově magistrátu.

Náměstek primátora Michal Riško by ale kancelář raději viděl v některém z objektů patřících městu. „Vhodných reprezentativních areálů máme celkem dost. Rozhodně bych jim dal přednost, než aby si město placením nájemného vytvářelo další mandatorní náklady,“ dodal Riško. Konečné rozhodnutí bude na radě města.

rozhlas.cz – 8.2.2018
Autor: Zdeněk Trnka
Foto: Zdeněk Trnka