Komentář k referendu – Karlovarská občanská alternativa

Komentář k referendu

První karlovarské referendum proběhlo řádně a v souladu se zákonem, což je výsledkem precizní přípravy celého týmu administrativy karlovarského magistrátu. Díky maximální snaze se podařilo obsadit komise vlastními silami, když v tomto ohledu přípravný výbor zcela zklamal. Přestože zákon zřetelně říká, že obsazení do komisí deleguje přípravný výbor, obdrželi jsem pouze 10 z potřebných 250 nominací.

Výsledek referenda, které je vzhledem k nedostatečnému počtu voličů neplatné, neznamená automaticky diskvalifikaci varianty repliky litinové kolonády. Znamená pouze to, že se Město nemusí vázat pouze k této jediné variantě. Budeme tak postupovat podle odborného doporučení, které jasně říká: stanovit rozsah prací potřebných k odstranění havarijního stavu současného objektu Vřídelní kolonády tak, aby byl provozuschopný a mohl sloužit veřejnosti, aby bylo zajištěno jímání termy a její distribuce do lázeňských zařízení. Zároveň s tím bude sestaven tým, který bude formulovat zadání architektonické soutěže, která bude vyhlášena a jejímž cílem je shromáždit co nejvíce kvaltiních záměrů pojetí celého území kolem Vřídla. Replika litinové kolonády se této soutěže může jako regulérní varianta zúčastnit. Při prezentaci stavebně-historického průzkumu zaznělo od jednoho z autorů, historika architektury Zdeňka Lukeše, že příprava a realizace soutěže u takto významného objektu a území bude trvat kolem 10 let. Je proto nezbytné zachovat provoz a důstojný stav současného objektu Vřídelní kolonády po celou tuto dobu, včetně nutné rezervy, až do započetí výstavby čehokoliv nového.

Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary