Karlovy Vary čeká historicky první referendum – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary čeká historicky první referendum

Ve dnech 12. a 13. ledna proběhne v Karlových Varech referendum, které může rozhodnout o osudu Vřídelní kolonády. Podle navržené otázky se bude rozhodovat nejen o vzhledu kolonády nové, ale i o tom, zda se mají ukončit opravy havarijního stavu kolonády současné. Po vyjádření souhlasu s touto otázkou tak hrozí několikaleté uzavření kolonády pro veřejnost, což bude mít dopad do oblasti cestovního ruchu a lázeňství a na to navázaných služeb. Kromě tohoto nebezpečí je nutné se zamyslet i nad otázkou, kde vzít na tak nákladný projekt finance.

Iniciátoři referenda odhadují náklady na repliku 250 milionů korun. To není reálné. Podle podrobné kalkulace bude na výstavbu kolonády a stavbou způsobené úpravy okolí potřeba více než čtyřnásobek – 1.171.000.000 korun. To je více, než rozpočet města unese. Pro podobnou stavbu navíc neexistují dotační tituly. Pro město to proto znamená nutnost na mnoho let omezit jiné výdaje, například na úklid, údržbu a obnovu města. Nástupce původního výrobce litinových prvků kolonády – salmovských strojíren a sléváren v Blansku – firma Ernst Leopold s.r.o. z Blanska dle sdělení z 22. listopadu 2017 žádnou dokumentaci k objektu Vřídelní kolonády nemá a o výrobu z kapacitních a technických důvodů nemá zájem. Tato skutečnost je pro realizaci projektu zásadní, neboť údajně nízká cena litinových prvků vycházela z předpokladu, že dokumentace k nim i originální formy jsou k dispozici. Navíc průzkum ukázal, že u nás momentálně není ani jiný výrobce, který by byl schopen či ochoten celkovou repliku kolonády zvládnout.

Náš postoj je v této věci jednoznačný. Nechceme se nejen jako představitelé města, ale ani jako jeho občané zavázat k jedinému možnému řešení – tedy replice historické litinové kolonády. Upřednostňujeme otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž, v níž se na rozhodování o vítězi budou moci podílet i karlovarští občané a odborníci. Vítězný návrh by měl svou kvalitou a nápadem zvýšit věhlas Karlových Varů v mezinárodním měřítku. Tuto myšlenku zastávají i zástupci odborné veřejnosti, kteří ji vyslovili v otevřeném dopise Spolku inženýrů a architektů, kde připomínají, že otevřené soutěže se zcela jistě může zúčastnit i návrh požadované repliky litinové kolonády.
Stejné doporučení vzešlo i od autorů stavebně-historického průzkumu kolonády, mezi něž patří i historik architektury Zdeněk Lukeš. Jsme toho názoru, že výše uvedené informace by měl mít a vzít v potaz každý občan, který zvažuje účast v referendu.

Petr Kulhánek,
primátor města Karlovy Vary