Karlovy Vary – Dopravní terminál nebude mít studii přemístění – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary – Dopravní terminál nebude mít studii přemístění

Integrovaný dopravní terminál v Karlových Varech nebude mít variantní studii na případné přemístění. Město ustoupilo názoru odborníků a studii nezadá.

„My jsme měli připraveno posouzení těch alternativních variant umístění integrovaného dopravního terminálu, ať už do lokality dolní nádraží anebo rozdělený terminál mezi Dolní nádraží a Varšavskou. Protože jsme obdrželi záporná stanoviska, jak komise architektury památkové péče, tak odborné veřejnosti a strategického výboru, stáhli jsme studie a nebudeme je zadávat,“ potvrdil primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Přípravné práce na původní studii nového dopravního terminálu jsou navíc pozastaveny.

„Je pořízena zastavovací a objemová studie, která by měla projít standardním procesem připomínkování od dotčených orgánů. S tím je spojena změna územního plánu, jejíž zadání podléhá samozřejmě také pevnému schvalovacímu procesu. Ten je teď pozastaven. Protože jsme obdrželi námitku podjatosti našeho stavebního úřadu. Dokud jí Krajský úřad nevypořádá, nemůžou v té věci být udělány žádná další rozhodnutí,“ dodal Kulhánek.

Město chce získat na terminál dotaci z programu Integrovaný plán rozvoje území, který běží do roku 2022.

regionzapad.cz
25.4.2017