Pokračovat v podpoře karlovarské kulturní scény – jak hlavním subjektům Městskému divadlu a KSO, tak pomocí grantové politiku všem dalším menší kulturním subjektům tvořící nezastupitelné kulturní podhoubí města.

Jak? Využitím širokých zkušeností z této oblasti, pokračovat ve vytváření pozitivního vzájemného vztahu s kulturními subjekty. Zachováním principů současné grantové politiky, kdy k podpoře kulturní oblasti jsou využívány jak finanční prostředky z městského rozpočtu, tak z podílu města na výtěžku z hazardu. Současně jednat se soukromou sférou o podpoře kultury ve větším měřítku, zejména v případě regionálních firem a společností, které na region mají silnou vazbu.

Maximálně podporovat regionální kulturu.

Jak?

  1. Pokračovat ve stavbě stálého hereckého souboru městského divadla, vytvořit odpovídající zázemí pro plnohodnotný soubor v souvislosti s přechodem z projektových nastudování ke stálému činohernímu souboru.
  2. Pokračovat v maximální podpoře kvalitativního růstu KSO jako jednoho ze základních pilířů kulturní scény v Karlových Varech.
  3. Pokračovat ve spolupráci s MFF s důrazem na vytvoření podmínek odpovídající významu této prestižní akce a s důrazem na zapojení co nejvíce místních zdrojů jak personálních, tak co nejširšího využití místních služeb do přípravy a průběhu MFF.
  4. Výrazněji podporovat kulturní záměry pro mladší publikum, kterých je ve městě trvalý nedostatek s cílem otevření klubu zaměřeného na věkovou kategorii 18-30, jehož prostory by byly finančně i organizačně dostupné všem pořadatelům.
  5. Pokračovat v podpoře koncepci Divadla dětí s cílem otevření Evropského divadla dětí v Karlových Varech; nabízí se možné propjení s výše uvedeným klubem.
  6. Pokračovat v podpoře fungujícího kulturního centra Husovka.
  7. Pokračovat v podpoře klubové hudební a divadelní scény prostřednictvím grantového systému.

Pokračovat v systému podpory kulturních subjektů a jejich aktivit.

Jak? Výrazněji podporovat dlouhodobé kontinuální aktivity tvořící kulturní podhoubí města.

Zachovat letní kino jako letní kulturní scénu.

Jak? Pořádat ve spolupráci s dalšími subjekty kulturní akce nejrůznějších žánrů – filmové projekce, koncerty, divadla, taneční vystoupení apod.