Podporovat tradiční lázeňství jako primární zdroj „bohatství“ a znak jedinečnosti Karlových Varů.

Jak? Pokračovat v rozvoji činností námi obnoveného Balneologického insitutu smeřujících k prokazování pozivních účinků lázeňské léčby. Pokračovat v systematicky nastavených marketingových aktivitách prostřednictvím Infocentra, které propagují Karlovy Vary jako unikátní lázeňskou, kulturně-historickou, sportovní a kongresovou destinaci. Pokračovat v aktivním zapojení ve Sdružení lázeňských míst s cílem obhajovat prokázané a blahodárné účinky lázeňské péče na lidský organismus na úrovni partnera Vlády a Ministerstva zdravotnictví s cílem přípravy legislativy lázeňství podporující, nikoliv naopak.

Vytvářet podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu, založeného na unikátním přírodním bohatství, historii, kultuře, dobře fungující infrastruktuře a čistotě města.

Jak? Efektivními marketingovými nástroji propagovat město Karlovy Vary, jeho léčivé zdroje, lázeňství a přírodní krásy, pokračovat v intenzivní spolupráci se subjekty a profesními sdruženími působícími v cestovním ruchu, monitorovat postřehy, dojmy a potřeby lázeňských hostů a návštěvníků, podporovat projekty a aktivity subjektů ze soukromé i neziskové sféry rozvíjející cestovní ruch.

Zachovat přístup a budovat vztah široké karlovarské veřejnosti k relaxační části lázeňství.

Jak? Pokračovat v započaté přípravě a realizaci rekonstrukce Alžbětiných lázní s vícezdrojovým financováním (investor, evropské fondy, město) a umožnit co nejširší přístup karlovarské veřejnosti. Cílový stav: zachování tradiční lázeňské péče, rozšíření služeb o relaxační a regenerační vodní a saunový program evropského standardu. Využít veškeré dostupné informační kanály k propagaci lázeňství také mezi občany Karlových Varů.

Udržovat a zdokonalovat zavedený komplexní městský navigační systém (pěší i pro vozidla) a v plné šíři využívat Infocentra a jeho poboček pro informační funkce uvnitř města i navenek.

Jak? Pravidelně aktualizovat a doplňovat navigační systém. Pokračovat v zavedeném efektivním systému práce Infocentra, které jako centrální insituce zajišťuje informování návštěvníků města a prezentuje destinaci Karlovy Vary navenek v rámci republiky, Evropy a světa.

Regulovat cizojazyčné nápisy tak, aby vždy byly doplněny českým zněním stejného významu a velikosti.

Jak? Po dokončení schvalovacího procesu v Parlamentu České republiky připravit městskou vyhlášku k této regulaci.