Rozvíjet stávající areály pro volný čas a klidové zóny a realizovat nové v nových lokalitách – Sedlec, Čankov, Stará Role, Drahovice.

Jak? Zařazením do projektů podporovaných z evropských fondů v novém programovacím období.

Pokračovat v obnově zaniklých a zanedbaných parků a zelených ploch v okrajových čtvrtích.

Jak? Postupnými kroky a odpovídajícím finančním zabezpečením vlastních servisních organizací Správa lázeňský parků a Lázeňské lesy.

Smysluplně pokračovat v revitalizaci areálu Rolava.

Jak? Postupovat podle připravených etap zvelebování areálu s cílem všestraného využití pro co nejširší spektrum sportů a aktivit – kultivací hrází, čištěním dna, rozšířením dráhy a sportovišť.

Rekonstruovat karlovarskou hvězdárnu.

Jak? Použít již zpracovanou studii, projekt rozdělit na etapy, bude-li třeba, a zapojit ji jako jeden z projektů podporovaných z evropských fondů s cílem získat vědecko-populární zařízení s širokým spektrem programů a aktivit pro lajckou i odbornou veřejnost, děti a mládež.