Priority

Úspěšně dokončit přístupový proces na seznam UNESCO.

Proč? Zápis na Seznam světového dědictví pro Karlovy Vary znamená vstup do elitní skupiny destinací s mimořádnou atraktivitou, které městu přinesou prestiž, dobré jméno, s sebou nesoucí zájem návštěvníků a lázeňských hostů a tedy rozvoj služeb, pracovních příležitostí, možnosti financování oprav, rekonstrukcí a obnovy z mnoha dotačních zdrojů.

Dokončit evropské projekty z končícího programovacího období.

Proč? Přes roční pozastavení ROPu je nezbytné dokončit dříve naplánované projekty a navíc z uspořených peněz z transparentních výběrových řízení lze realizovat dodatečné projekty (víceúčelová lávka spojující páteřní cyklostezku s Meandrem Ohře a venkovní bazén).

Připravit a efektivně čerpat evropské prostředky v novém období 2014-2020.

Proč? Pro statutární města jako Karlovy Vary jsou vyčleněny významné evropské prostředky na jejich rozvoj v mnoha oblastech za podmínky dodržení stanovených pravidel. Tyto finance významně přispějí k rozvoji a zvýšení kvality života nejen ve městě, ale také v jeho okolí.

Pokračovat v městských infrastrukturních projektech.

Proč? Je stále mnoho míst ve městě, která potřebují rekonstrukci nebo obnovu – komunikace, chodníky, opěrné zdi, veřejné osvětlení, parky, veřejná prostranství.

Stále intenzivněji zapojovat veřejnost do zásadních rozhodovacích procesů a využívat její zpětné vazby, ctít zásady transparentní a otevřené radnice.

Proč? Lidé, kteří ve městě žijí a jejich náměty, postřehy, zkušenosti jsou pro rozhodování o městských prioritách zásadním hlasem, nikdo jiný nezná potřeby města lépe než jeho vlastní obyvatelé.

Pokračovat v obnově a zakotvení stálého místního divadelního souboru.

Proč? Kultura, která ve městě vzniká, buduje a prohlubuje pouto obyvatel k městu, je nositelem společenského názoru, přispívá k formování mladých lidí.

Naplnit vizi „Karlovy Vary jsou prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví, jsou vstřícné a komunikativní vůči svým obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým návštěvníkům.“

Proč? Pokud bude naplněna tato vize, budou Karlovy Vary místem, kde bude radost žít, kam bude radost přijet a nikomu už se odsud nebude chtít nikdy odjet.

Cíle a principy Karlovarské občanské alternativy

Sdružovat ty, kteří:

 • mají aktivní zájem o osud a rozvoj Karlových Varů,
 • se chtějí angažovat ve prospěch města prací v komunální politice,
 • přijali současné principy rohodování, založené na demokratické diskusi s cílem maximalizovat veřejný zájem a prospěch města.

Cíle a principy:

 1. Ve sféře komunální politiky prosazovat principy patriotismu, odbornosti, transparentního jednání, občanské etiky a neúplatnosti.
 2. Prosazovat rozhodnutí jednoznačně přínosná pro karlovarské občany a rozvoj města.
 3. Uchovat a pěstovat v obyvatelstvu pocit sounáležitosti s městem a hrdost na Karlovy Vary v souvislosti s jejich kulturně-historickým kontextem.
 4. Respektovat názory voličů a rozhodovat v souladu s jejich vůlí.
 5. Posilovat pověst Karlových Varů jako světových lázní, ale rovněž svébytného kulturního centra regionu.
 6. Hospodárně a uváženě využívat finanční prostředky města bez vlivů lobistických skupin s důrazem na vyrovnané hospodaření.
 7. Při řešení problémů upřednostnit odborné hledisko.
 8. Systematicky využívat prostředky z fondů a programů EU.
 9. Podporovat další rozvoj partnerství se světovými lázeňskými městy.